Energi- och miljöfrågorna ligger Lumon varmt om hjärtat

”Intresset för byggnaders energieffektivitet och koldioxidfotavtryck har ökat under de senaste åren i och med det omfattande ibruktagandet av energieffektivitetsdirektiv. Företagen har blivit medvetna om vikten av att utreda miljöpåverkan av deras produkter.

Lumon Oy har varit föregångare i denna fråga. Företaget genomförde en energieffektivitetsutredning 2012 och beräknade sitt koldioxidfotavtryck under våren 2012. Från tidigare studier visste man att balkonginglasningar spar energi. Nu fick man det bevisat att produkternas koldioxidfotavtryck också är utmärkt. Det var förväntat, eftersom inglasningsprodukter i huvudsak består av glas och aluminium, som är 100 % återvinningsbara. En annan fördel med dessa material är att de redan återvinns effektivt”, förklarar undersökningsledaren Kimmo Hilliaho (M.Sc. (Eng)), specialist inom energi.

En lägenhet på 64 kvadratmeter i ett höghus i Tammerfors med en typisk Lumon 5 balkonginglasning med sex partier låg till grund för beräkningen av koldioxidfotavtrycket. Genom balkonginglasningen sparades 4,6 kWh/m2 i lägenheten under vintern 2009–2010. I snitt är besparingen i lägenheter 1,9–10,4 kWh/m2 i Finland. Ramboll Oy använde det internationellt erkända systemet LEED för miljöcertifiering i sin undersökning av ekologiskt hållbara fastigheter med Lumons produkter.