Vinster med balkonginglasning

Det finns flera vinster med balkonginglasning som kan ge ditt projekt ett lyft. Både när det gäller miljö, ekonomi, renoveringscykler och boendekomfort.   

Tester och forskning visar på olika vinster med balkonginglasning

Läs mer om:

Tjäna pengar på balkongerna

För dig som är intresserad av att tjäna pengar på balkongerna visar studier på flera vinster med balkonginglasning. Exempelvis visar en studie gjord på slutkunder i 4 olika marknader (Tyskland, Nederländerna, Polen, Schweiz) att de flesta är villiga att betala ett högre pris för sin lägenhet om den har en balkong har en ramfri inglasning.

  • 67-85% betalar gärna ett högre pris för lägenhet med en ramfri balkonginglasning
  • 72-88% tror att lägenhetens värde ökar med 5% med en ramfri balkonginglasning

Läs mer om de ekonomiska vinster med balkonginglasning >>

Förläng fasadens livscykel

När du bygger nya fastigheter eller renoverar befintliga fastigheter är det viktigt att tänka på att använda material som går att återvinna och som påverkar miljön så lite som möjligt i förhållande till produktion och livslängd. I detta arbete kan det vara värt att titta på vinster med balkonginglasning. Om du som byggherre vill ha hållbara och lönsamma fasader är Lumons balkongfasader i glas ett bra alternativ.

Läs mer om hur du kan sänka fasadens livscykelkostnader med Lumons balkonginglasningar >>

Inte bara ekonomiska vinster med balkonginglasning

Energibesparing

En studie gjort vid Tammefors Tekniska iniversitet, 2010, visade att det finns energibesparande vinster med balkonginglasning. Lumons ramfria system för balkonginglasning ger nämligen en ökad energibesparing. Våra balkonginglasningssystem fungerar som en buffer mellan utsidan och insidan av balkongen. Eftersom vindtrycket då reduceras på balkongen, minskar energikostnaderna för uppvärmningen. Våra balkonginglasningar sparar energi både för fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren.

En ramfri balkonginglasning från Lumon ger dig en energibesparing på:

  • 10,7 % av uppvärmningsenergin i fastigheten
  • och i snitt 5,9 % för en lägenhetsinnehavare

Dessutom har vårt system för balkonginglasningar även visat sig minska behovet av underhåll och reparationer av balkongfasaden – något som håller nere fasadens livscykelkostnader.

Läs mer om de energibesparande vinster med balkonginglasning >>

Minskad ljudnivå

Buller och ljudnivån utifrån ökar ständigt i storstäder. Motorvägar, flygtrafik och stök på gatorna är idag självklara delar av att bo i en storstad.

Därför är det viktigt att hitta byggmaterial som ökar livskvalitén för lägenhetsinnehavarna. När det gäller att sänka ljudnivån så finns det flera vinster med balkonginglasning från golv till tak. En bakonginglasning från Lumon minskar nämligen ljudnivån både på balkongen och i lägenheten. Laboratorietester har uppmätt en minskad ljudnivå på upp till Rw= 27 decibel*, på balkonger med en kombination av en ramfri balkonginglasning samt ramfria räcken i glas.

Läs mer om hur en balkonginglasning från Lumon minskar ljudnivån >>

Miljöarbete

På Lumon har vi stor respekt för miljön. Därför strävar vi alltid efter att skapa hållbara och långsiktiga inglasningslösningar. Vårt engagemang för miljön är en viktig del av vår filosofi, och genomsyrar samtliga led i vår process, från forskning och utveckling till produktion, montage och administration.

Vi arbetar ständigt för att hitta nya sätt att minska våra utsläpp på samt att nå vår nollvision för kolavtryck. Detta gör vi genom att producera produkter som har en lång livscykel och som dessutom är energibesparande. Andra saker vi gör för miljön är exempelvis:

  • Optimerar vårt förpackningsmaterial för minskat behov av transporter
  • Återvinner allt förpacknings- och råmaterial
  • Tillverkar produkter i glas och aluminium – näst intill helt återvinningsbart material
  • 75 % av våra producerade aluminiumprodukter är fortfarande i bruk
  • En inglasning från Lumon innehåller 20% återvunnet glas

Läs mer om hur vi på Lumon värnar om miljön >>

Säkerhetsgranskning

Att välja rätt produkt från början ger inte bara ekonomiska fördelar utan ger även trygghet till slutkunden. Säkerheten för slutanvändaren får vi aldrig tumma på. Alla våra produkter och delar är CE-märkta, för hög kvalitet och säkerhet. Vi är även medlemmar i Balkongföreningen i norden som med jämna mellanrum utför kvalitetsundersökningar på våra produkter och arbetsprocesser. På så sätt säkerställer vi att vi alltid producerar produkter av högsta kvalitet och arbetar efter branschstandarder och krav.

* Värdena mättes i kontrollerad laboratoriemiljö och kan skilja sig från verkliga fall.