Energibesparing

Våra inglasningar ger energibesparing och ökar boendekomforten. Detta gör att när du väljer att glasa in balkongerna skapar du attraktiva boenden samtidigt som du bygger med miljön i fokus.

Lumons balkonginglasningar ger energibesparing

Ett antal oberoende grupper har genomfört studier av våra balkonginglasningssystem. Dessa studier visar att balkonginglasning kan bidra till att minska värmeförbrukningen och ge betydande energibesparing. Vårt balkonginglasningssystem har också visat sig minska behovet av underhåll och reparationer av balkongstrukturen vilket också gynnar miljön och håller nere livscykelkostnaderna. Läs gärna mer om våra produkter som ett led i strategisk fastighetsutveckling >>

Kostnadsfri planeringskalkyl för ditt projekt

Extra utrymme och energisbesparing - Allt i ett

Att en balkonginglasning ger möjlighet att vistas på balkongen även de dagar när det blåser och regnar är ingen nyhet. Men att den även ger energibesparing är kanske inte all som vet. Så när du investerar i balkonginglasningar ökar du inte bara boendkomforten och maximerar användningen av all yta du bygger, du agerar även klimatsmart. - Faktum är att inglasning är ett av de bästa sätten för en redan färdigbyggdlägenhet att ge ökade energibesparing i hemmet, säger dr. Kimmo Hilliaho.

  • Energibesparing
  • Nyttja all yta som byggs
  • Skydda fasad och balkongstruktur 

Våra ramlösa inglasningssystem bygger upp en buffert mellan utsidan och insidan. Vi kan kalla det för en väderbuffert. Denna buffert är särskilt effektiv vid blåsigt väder. Tack vare Lumons balkonginglasningar reduceras nämligen vindtrycket på balkongen vilket minskar energikostnaderna för uppvärmningen. Även en kall och solig dag är denna väderbuffert effektiv eftersom solen värmer upp balkongen vilket medför att värmekostnaderna i lägenheten sjunker. Våra balkonginglasningar ger där med energibesparing för både lägenhetsinnehavaren och fastighetsägaren. Att glasa in balkongerna är alltså ett sätt att låta lägenhetsinehavarna använda balkongen fullt ut samtidigt som energiförbrukningen minskar. 

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för ditt projekt

Komplicerade beräkningar, tydliga principer.

Studie om balkonginglasning

I augusti 2010 studerade dr. Kimmo Hilliaho balkonginglasningars energipåverkan vid Tammerfors tekniska högskola.
Studien genomfördes i Finland och kompletterades med referensberäkningar från Tyskland. Värmeenergiförbrukningen för inglasade och icke inglasade balkonger jämfördes med hjälp av fältmätningar och datasimuleringar. Dessutom försökte man undersöka hur balkongtyp, värmeisolering och riktning påverkar temperaturerna.

Studien bygger på tre variabler: boendekomfort, byggnadsstrukturernas hållbarhet och energibesparingar. De stöder alla varandra, men kanske är det energihushållningen som är svårast att kontrollera, säger Kimmo.

Undersökning av energibesparing 

Resultat från studien i Finland

Resultaten från studien i Finland visar på att genom att ta kompensationsluft från en inglasad balkong ökar energibesparingen från inglasningen. I bästa fall fungerar inglasade balkonger som effektiva vindskydd, vilket gör att ägarna kan minska temperaturen med så mycket som 1 °C i rummen intill sina balkonger. Detta gör det möjligt för ägarna att spara energi samtidigt som de behåller komfortnivåerna.

Inglasning av indragna balkonger (med väggar på båda sidor) ger ännu mer energibesparing jämfört med inglasning av utskjutande balkonger (L- eller U-formade).
Besparingar för balkonger som vetter mot söder är något högre än för balkonger som vetter mot andra håll. Den energibesparing som uppnås för båda typerna är dock betydande. Av studien framgår att måtten på mellanrummen mellan glasrutorna har en liten inverkan på energibesparingar.

I samtliga fall maximerades energibesparingarna genom att hålla balkongrutorna stängda på vintern och öppna på sommaren.

Resultat från studien i Tyskland

Finlandsstudien kompletterades med energiberäkningar för balkonger i Berlin som var jämförbara med de finska balkonger som ingick i studien.
I bostäderna i Berlin varierade de besparingar i värmeenergi som uppnåddes genom balkonginglasning från 5,6 % till 12,0 %. Balkonger i söderläge och med luftintag från balkongen hade mest framträdande energibesparing.

Att ha luftintag från balkongen, istället för direkt från utsidan, var den viktigaste faktorn. I genomsnitt uppgick besparingarna i värmeenergi i Tyskland till 8,2 %, vilket är ännu mer än den energibesparing som beräknats i Finlandsstudien.

Resultat från studier i Kanada

Liknande studier i Kanada har gett ännu mer imponerande resultat. Vi har sett energibesparingar på upp till 18,3 % i Vancouver och upp till 15,9 % i Toronto – vilket överträffar resultaten från fallstudierna i Tyskland och Finland! 

Balkongens form och typ

Balkonger på den södra sidan av byggnaden får mest solstrålning och solvärme. Om balkongen är indragen, vilket betyder att tre sidor är täckta av en yttervägg, är balkongen optimal att glasa in ur enrgibesparingssynpunkt enligt Kimmo Hilliaho.
U- och L-balkonger kan vara mycket energibesparande i lämpliga situationer. Till exempel kommer långa balkonger på södra sidan att samla in värmeförluster från byggnaden. På en skuggig plats är små utskjutande balkonger kanske inte de mest energieffektiva att glasa in. I dessa fall är den värmeförlust som kan återvinnas från byggnaden och den solvärmeenergi som bildas inte tillräckligt stor.

I dessa situationer skulle det vara fördelaktigt att endast ha den nödvändiga ventilationen i glaset och använda en relativt täckande lösning för glasräcket, förklarar Kimmo Hilliaho.

Hur effektivt en inglasad balkong fungerar när det kommer till energibesparing beror alltså på temperaturen på balkongen. Förutom att vädret på verkar värmen har även byggnadens ålder en avgörande effekt på värmen. Ju äldre byggnaden är, desto mer får den inglasade balkongen ta del av värmeförlusten inifrån.

Energibesparingen är bäst när balkongen ”får” värmeenergi från solen och från byggnaden, men ”förlorar” mycket lite tack vare inglasningen.

En solig och het sommardag kan det vara tvärt om att vi vill få ner temperaturen i lägenheten och på balkongen. Eftersom inglasningen i detta läge fungerar exakt på samma sätt som på vintern kommer inglasningen att ge ökad värme inomhus så länge som den är stängd och utan solskyddsgardiner. Lumons inglasningar går att öppna upp helt så att balkongen kommer tillbaka i sitt ursprungsläge. Men det mest effektiva för att få ner temperaturen är att använda våra solskyddsgardiner.

I varmare klimat går det vanligtvis åt mer energi för att kyla ner lägenheten än för att värma upp den. Och under dessa förhållanden erbjuder Lumons balkonginglasningssystem ett utmärkt sätt att kontrollera värmen med de integrerade solskyddsgardinerna, som bidrar till att stänga ute solenergin både från balkongen och från lägenheten. Så beroende på vilka dina behov är kan Lumons balkonginglasning vara en värmebuffert eller en kylbuffert. Och det är viktigt att förstå att det inte är en sluten enhet. Det är ett ventilerat utrymme där problem med extra fuktighet elimineras. Läs gärna mer om hur våra gradiner får ner temperaturen >>  

Kontakta oss

Energibesparing för oss i Sverige 

Från de akademiska studier som är gjorda har vi tagit fram siffror för Stockholm. Variationen skiljer sig lite åt runt om i landet vilket beror på att vi har olika snitt på vind och temperaturer i vårt land. Bygger du fastigheter i norra Sverige och längs med östersjökusten kan du titta på mätningarna i Oulu i Finland. Medan om du verkar mer söder ut kan du titta på Oslos siffror.

  • Stockholm 13,9%
  • Oulu: 11,0
  • Oslo: 15,4 

Energibesparing Balkonginglasning | Lumon

Boka ett möte med oss

Återbetalningstid för koldioxidavtryck och CO2-utsläpp

Återbetalningstiden för CO2-utsläpp, från utvinning till produktion, hela vägen till installationen av ett balkonginglasningssystem kan betalas tillbaka på 3–5 år, beroende på klimatförhållanden, över hela världen. Det är en grön handling att skaffa ett balkonginglasningssystem. Läs gärna mer om hur våra produkter påverkar miljön >>

Energibesparing - Lumon balkonginglasningar

Slutsats: Balkonginglasningar betalar sig

Förutom komfort, ger rätt utformade och installerade balkonginglasningssystem ekonomiska fördelar för lägenhetsinnehavare.
I synnerhet i höghusområden som byggdes på 1960- och 1970-talen lönar det sig verkligen med balkonginglasning. Betydande besparingar kan också uppnås i nya höghus med intag för kompensationsluft genom den inglasade balkongen. 

Balkonginglasning minskar behovet av underhåll och reparationer

En ytterligare studie som utförts av tekn.dr. Jussi Mattila visar att balkonginglasning har en skyddande effekt. Resultaten av denna studie visar nämligen att balkonginglasning kan skjuta upp behovet av balkongrenovering med sex till tio år! Läs gärna mer om hur våra produker hjälper till att skapa hållbara och lönsamma fasader >>

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för ditt projekt