Lumon som ett arkitektoniskt verktyg

Mer intressant arkitektur med inglasade balkonger och glasräcken

Balkongfasader, räcken och inglasade balkonger spelar en viktig roll i utseendet på flerbostadshus och öppnar upp för nya arkitektoniska möjligheter. En balkong är en väsentlig del av en modern livsstil och det är lätt att förstå att de dyker upp alltmer på fasader. På många sätt kan en balkongfasad ses som ansiktet på ett flerbostadshus. Balkongerna är flerbostadshusets ögon och öron som visar byggnadens natur som en idealisk levnadsmiljö för människan.
 

Mer utrymme för fantasifull design

När man designar ett nybygge börjar man i princip från grunden. Vilken typ av balkongfasad ska skapas på ett blankt papper? Naturligtvis kan det finnas tydliga restriktioner som fastställts i huvudplanen och ekonomiska begränsningar är alltid en del av designprocessen. Men hur ska balkongerna ritas ut på fasaden? Vilken typ av rytm och ytor vill man skapa? Med Lumons balkongfasadsystem kan olika arkitektoniska profiler skapas för ett och samma kvarter. Klassiskt och enkelt? Kanske diskret och tillbakadraget? Eller uttrycksfullt och vilt? Så transparent som möjligt, eller inte alls? Färgglatt eller inte?

Det finns inget rätt eller fel här. Med Lumons mångsidiga tillgängliga produktpalett för designande av balkongfasader lämnas mycket utrymme för fantasifull design, oavsett vilken designmetod man använder sig av.

Fasaden gör skillnad

Designmetoden i ett renoveringsprojekt är intressant. Naturligtvis handlar det alltid om tekniska förbättringar av en befintlig fasad, bättre isolering, energibesparing, val av hållbara och säkra byggnadsmaterial. Dock handlar det självklart inte enbart om tekniska lösningar. Hur ska man göra med arkitekturen? Ska byggnadens yttre förbli så nära originalet som möjligt? Är ett måttligt ansiktslyft det bästa valet? Vad sägs om ett radikalt modernt angreppssätt utan en tanke på hur byggnaden en gång såg ut? Det finns såklart inget rätt eller fel svar på denna fråga. Arkitektonisk utvärdering av den befintliga byggnaden görs alltid, men man bör också vara öppen för något annorlunda, något bättre. Det är framför allt gällande designen vid renoveringen av en balkongfasad där de viktiga arkitektoniska besluten måste tas.

Med hjälp av Lumons balkongfasadprodukter kan bra arkitektonisk design uppnås, oavsett designmetod.
 

Lumon balkongfasad med balkonginglasning

Inglasade balkonger är ett bra tillägg till moderna bostäder

Lumons omfattande balkongsystem för fasader består av eleganta och moderna profiler och lösningsmöjligheter. Vi är ett resultat av lång erfarenhet i branschen, strängproduktforskning och utveckling i nära samarbete med arkitekter och andra experter inom byggbranschen. Moderna inglasade balkonger är ett fantastiskt tillägg till moderna bostäder vilket ökar värdet för investerare, de boende, och arkitekturen i stadsmiljön. Vi är glada över att vara med och skapa detta tillsammans.