Planeringsverktyg

Behöver du hjälp med planeringen av ditt inglasningsprojekt?

Lumon erbjuder hjälpmedel och expertis vid konstruktion av balkongfasader. GDL-objekt, hållfasthetsberäkningar och konstruktionsritningar kan infogas i fastighetens projektunderlag. Allt detta påskyndar projekteringen och gör det enklare att presentera olika lösningar för kunden, samtidigt som det går snabbare att införa de förändringar som kunden önskar.

Vi ger gärna personlig rådgivning i konstruktionsprojektets olika skeden.