Lumon glasräcke - en klar utsikt från 3,6 meter upp till 5 meter

Ett räcke ger skydd och säkerhet men bidrar också till byggnadens arkitektoniska uttryck. Aluminium och glas är lättskötta och långlivade material. Materialen kräver inget särskilt underhåll och är helt återvinningsbara. Lumons aluminiumräcke är ett flexibelt system för att skapa ett unikt intryck.

Standardprofiler, horisontella balkar och skivmaterial med olika färgalternativ kan kombineras till unika balkongfasader. Lumons aluminiumräcken och balkonginglasningar integreras till en funktionell enhet. Balkonginglasningen kan monteras direkt eller också kan man förbereda för en senare installation. Anpassningsdelar och övriga speciallösningar behövs inte. Räcket från Lumon är en färdig industriprodukt och i leveransen ingår alltid hållfasthetsberäkningar och nödvändiga tekniska detaljer. Lumons aluminiumräcken uppfyller de allmänna byggbestämmelserna och standarderna.

Lumon balkonginglasning

Design, kvalitet och en användarvänlig balkonginglasning med en unik patenterad öppningsmekanism.

Installationsmetoden kan vara på ett räcke till taket eller från golv till tak innanför räcket. Glasrutorna och glastjockleken varierar utifrån det valda alternativet. Den nya inglasade balkongens underhållsintervall ligger på 5-10 år.