Från konstruktion till installation

1. Kartläggning av den nuvarande situationen

Byggnader vittrar och kräver underhåll och reparation. Ju tidigare åtgärder vidtas, desto lägre blir kostnaden. Det finns anledning att låta en specialist granska balkongernas och fasadernas skick. Baserat på sina undersökningar kan specialisten ge rekommendationer om reparationer.

2. Att bekanta sig med objektet

Lumons specialister tillsammans med arkitekterna bekantar sig med objektet och med vilka fasadlösningar från Lumon som passar in i objektet. Vi lyssnar alltid på kunden och ägaren och uppmärksammar deras önskemål.

3. Presentation av projektet

Tillsammans med arkitekten presenterar Lumon projektet för kunden: - objektsimuleringar - olika tekniska lösningar - pris - tider I ett Lumon-projekt ingår alltid uppmätning av produkterna, konstruktion av räcken, hållfasthetsberäkningar, tillverknings- och installationsplanering, borritningar och objektsspecifika tekniska detaljer. Detta minskar antalet arbetstimmar både i konstruktionen och installationen

4. Genomförande

Lumon samarbetar med det företag som utför renoveringen samt med målare och övriga hantverkare. En kort installationstid innebär mindre störningar för de boende. 

5. Arbetets slutförande

Lumons fasadprodukter: aluminiumräcken, balkong- och terrassglas utökar balkongernas, altanens- och terrassernas användningsmöjligheter. Aluminium och glas är mycket hållbara, och deras utseende ändras inte med tiden. Räckena behöver inte målas och de rostar inte. En ny fasad ger byggnaden ett nytt liv En ny fasad ger byggnaden ett nytt utseende, ökar husets värde och skapar ökad trivsel.

6. Garantier och certifikat

Alla produkter från Lumon uppfyller de europeiska reglerna för hållfasthet och kvalitet.