Våra metoder

Från konstruktion till installation

Hur går det egentligen till när en fasad renoveras? Det är en vanlig fråga vi ofta får. Här beskriver vi processen i fem steg. 

1. Kartläggning av den nuvarande situationen

Byggnader vittrar och kräver underhåll. Ju tidigare åtgärder vidtas, desto lägre blir kostnaden. Eftersom det kan vara svårt att hålla koll själv finns det stor anledning att låta en specialist granska balkongernas och fasadernas skick. Baserat på sina undersökningar kan specialisten ge rekommendationer om vilka reparationer som bör utföras. 

2. Undersökning av objektet

Lumons specialister undersöker tillsammans med arkitekterna objektet och ser över vilka fasadlösningar från Lumon som är optimala. Vi lyssnar alltid på kunden och ägaren och tar hänsyn till såväl deras önskemål som vår expertis.

3. Presentation av projektet

Tillsammans med arkitekten presenterar Lumon projektet för kunden. I presentationen ingår objektsimuleringar, olika tekniska lösningar, pris och tider. I ett Lumon-projekt ingår alltid uppmätning av produkterna, konstruktion av räcken, hållfasthetsberäkningar, tillverknings- och installationsplanering, borritningar och objektsspecifika tekniska detaljer. På så sätt minskar vi antalet arbetstimmar både i konstruktionen och installationen. 

4. Genomförande

Lumon samarbetar med det företag som utför renoveringen samt med målare och övriga hantverkare. En kort installationstid innebär mindre störningar för de boende. 

5. Slutförande av arbete

Efter att arbetet är utfört och inglasningen på plats kan ni luta er tillbaka och njuta av er nya fasad. Räckena behöver inte målas och de rostar inte. En ny fasad ger byggnaden ett nytt liv. Dessutom får huset ett nytt yttre som ökar husets värde och skapar ökad trivsel.

Garantier och certifikat

Alla produkter från Lumon uppfyller de europeiska reglerna för hållfasthet och kvalitet.

Be om en offert genom att fylla i vårt projektformulär nedan. 

projektformulär