Bullerskydd till balkonger i utsatta miljöer

Vi på Lumon anlitas ofta som entreprenör för bullerskydd till balkonger. De flesta känner till oss som en leverantör och entreprenör av balkong-och terrassinglasningar, men våra inglasningar används till så mycket mer. Våra glasräcken av laminerat säkerhetsglas används exempelvis inne i köpcentrum och våra inglasningar används på fastigheter belägna i bullriga miljöer. När det gäller att få ner ljud- och bullernivåerna har våra glas påvisat sig effektiva i flera studier. Våra glas sänker ljudnivåerna markant.

  • En balkonginglasning från räcke till tak sänker ljudnivån på balkongen med 20 decibel.
  • Vår bästa lösning för isolering och tätning ger en minskning på Rw = 27* decibel. Detta motsvarar en minskning på 50% av det upplevda ljudet.

TA KONTAKT MED VÅRA PROJEKTSPECIALISTER

Med anledning av detta anlitas vi ofta för att montera just bullerskydd till balkonger. Glasen monteras på balkongerna i de utsatta delarna av fastigheten. Exempel på nybyggda flerfamiljshus där vi anlitats för att montera inglasningar som bullerskydd är Nolehultsvägen vid Tuve torg, Kvarteret Korpen i Kungälv och Kvarnkullen i kungälv.

Bullerskydd till balkonger | Lumon

Bullerskydd till balkonger vid Tuve torg

Nolehultsvägen vid Tuve torg ligger alldeles intill en trafikerad väg och av den anledningen fanns ett krav när husen byggdes att det skulle finnas bullerskydd till balkonger i utsatt läge. Framtiden Bygg AB var beställare av projektet som i sin tur anlitade Tommy byggare. Räckesleverantör var Nordisk Alu Profil AB.

För att kunna leva upp till kraven som projektet hade när det kommer till bullernivåer behövdes det alltså bullerskydd till balkongerna belägna nära vägen. Därför anlitade Nordisk Alu Profil AB oss på Lumon eftersom vi har produkter för just detta ändamål. Vi levererade 26 bullerskydd i form av delvist inglasade balkonger. Vi installerade vår låga inglasning på insidan av Nordisk Alu Profil ABs räcke och upp till tak. Bullerskydden är placerade i en konvinkel ut mot vägen.

Bullerskydd till balkonger | Lumon

Framgångsrika samarbeten skapar unika lösningar, och den här typen av samarbete som vi hade med Nordisk Alu Profil AB är något som vi på Lumon ofta har. Det är nämligen viktigt att kunna samarbeta med andra aktörer inom samma nisch för att tillsammans kunna leverera den bästa lösningen för varje unikt projekt. Våra bullerskydd till balkongerna på Nolehultsvägen blev klara våren 2019.

Bullerskydd till balkonger | Lumon

TA KONTAKT MED VÅRA PROJEKTSPECIALISTER

Bullerskydd till balkonger i Kungälv

Kvarteret korpen

När Kvarteret Korpen i Kungälv byggdes fanns krav på bullerskydd till balkonger placerade i utsatt läge. Byggare var Hanson och Söner som anlitade oss på Lumon eftersom vi har en bra lösning för just bullerskydd till balkonger. Under våren 2019 levererade och monterade vi 10 st höga inglasningar, det vill säga inglasning från balkongplatta/golv till balkongplatta/tak.

Bullerskydd till balkonger | Lumon

TA KONTAKT MED VÅRA PROJEKTSPECIALISTER

Kvarnkullen

Vi har även levererat inglasningar som bullerskydd till Kvarnkullen.

TA KONTAKT MED VÅRA PROJEKTSPECIALISTER

* Värdena mättes i kontrollerad laboratoriemiljö och kan skilja sig från verkliga fall.