Logistyka placu budowy i jej rola w powodzeniu projektu

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w krajobrazie miejskim zaszły poważne zmiany, które wyznaczyły nowe wymagania dla logistyki placu budowy. Współczesna urbanizacja umożliwia tworzenie unikatowych architektonicznie obiektów budowlanych, daje również możliwość konstruowania coraz wyższych budynków o zróżnicowanych elewacjach. Aby uwzględnić wpływ zmieniającego się krajobrazu miejskiego w naszych pracach instalacyjnych, wymagana jest bezproblemowa współpraca ze zleceniodawcami w zakresie ustalenia wspólnego planu logistycznego. Jego zadaniem jest zapewnienie płynnej, bezpiecznej i ekonomicznej realizacji dla obu stron przedsięwzięcia.

Urbanistyka nieustannie ewoluuje

Budynki znajdują się obecnie coraz bliżej siebie, często granicząc z chodnikami i ulicami. Aby zmaksymalizować korzyści z dostępnej przestrzeni i umieścić jak najwięcej mieszkań, nowe bloki składają się zazwyczaj z niewielkich lokali. Ponadto w sytuacji, gdy dachy budynków coraz częściej adaptuje się na parkingi, muszą być one przystosowane do wymagających okoliczności.

logistyka placu budowy Lumon

Jakie wymagania stawia się przed logistyką placów budowy w realiach miejskich?

Dla powodzenia projektu ważne jest, aby zarezerwować odpowiednią ilość czasu na planowanie działań logistycznych na placu budowy. W Lumon wiemy, że nadmiernie napięty harmonogram może przyczynić się do wystąpienia wielu stresujących sytuacji, związanych z niewłaściwie rozplanowaną pracą. Rozwiązaniem tego problemu jest wygospodarowanie odpowiedniej ilości czasu na działania organizacyjne. Wierzymy, że pomogą one ukończyć poszczególne etapy pracy w odpowiednim czasie i we właściwej kolejności.

Lumon dba o to, aby nasze produkty były dostarczane prosto do właściwych lokalizacji zgodnie z zasadą „just in time” i przy bezproblemowej współpracy z odpowiedzialnymi za roboty kierowników jednostki zamawiającej. Udoskonaliliśmy nasz system pakowania produktów, dzięki któremu transport wyrobów szklanych na balkony, ich ostateczne miejsce przechowywania, staje się znacznie prostsze. Zabieg ten pozwala zwolnić miejsca składowania placu budowy, które można przeznaczyć na inne komponenty i półprodukty. Należy pamiętać, że towar musi być zamówiony odpowiednio wcześniej i z uwzględnieniem odpowiednich wymiarów. Tak zaprojektowane komponenty zostaną wyprodukowane i dostarczone w odpowiednie miejsca i osadzone przez monterów, którzy wykonają wszystkie czynności z wnętrza balkonu.

Przemyślane działania logistyczne obniżają koszty prac

Jeśli komunikacja i ilość czasu, przeznaczonego na planowanie operacji logistycznych, są niewystarczające, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy może okazać się nad wyraz trudne. Ukończenie projektu budowlanego wymaga zazwyczaj wykorzystywania miejsc, takich jak place i ulice, które muszą mierzyć się m.in. z nieustannym ruchem ciężkich pojazdów budowlanych. Jeśli te czynniki nie zostaną uwzględnione jeszcze przed rozpoczęciem obowiązków na budowie, mogą one narazić ludzi na rozmaite obrażenia lub spowodować szkody materialne.

Skuteczne rozwiązania logistyczne mogą obniżyć wiele kosztów, takich jak opłaty za wynajem rusztowań czy dźwigów. Niewłaściwe planowanie działań logistycznych skutkuje zazwyczaj dodatkowymi pracami i opóźnieniami w harmonogramach. Dlatego właśnie należy zarezerwować odpowiednią ilość czasu na planowanie operacji logistycznych. Umieszczenie towaru w odpowiednim miejscu w trakcie budowy jest jednym z najważniejszych czynników gwarantujących, że towar pozostanie w stanie nienaruszonym, a jego przemieszczenie nie będzie generować dodatkowych kosztów. Najważniejszym priorytetem jest jednak to, aby mieszkańcy, bedący końcowymi użytkownikami przeszkleń Lumon, mogli dzięki nim cieszyć się wspaniałymi widokami z własnego balkonu.

logistyka placu budowy 2

 

Mika Juuti
Mika Juuti
Menedżer ds. Bezpieczeństwa, Lumon Oy
Od 2002 roku zajmuje się zróżnicowanymi projektami instalacyjnymi i deweloperskimi. Na obecnym stanowisku odpowiada za podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracowników w Lumon Oy i Lumon Suomi Oy.