Zainstalowanie przeszklenia balkonowego oszczędza energię i ma pozytywny wpływ na środowisko

Kimmo Hilliaho - dyrektor ds. zasobów ludzkich w firmie Lumon
Kimmo Hilliaho, Dyrektor ds. zasobów ludzkich w firmie Lumon, z dumą przedstawia nową nabrzeżną inwestycję mieszkaniową Merenkulkija na Lauttasaari, w której każde mieszkanie jest wyposażone w przeszklenie balkonowe Lumon.

 

Wielu mieszkańców uważa przeszklenie balkonów jako sposób na zwiększenie powierzchni użytkowej w swoich domach. Przeszklenie balkonu zapewnia jednak dodatkowe korzyści, takie jak znaczne oszczędności energii w wyniku ograniczenia utraty ciepła z mieszkania. 

Kimmo Hilliaho, Dyrektor ds. Zasobów ludzkich w Lumon Oy spotkał się z nami na osiedlu mieszkaniowym na nabrzeżu Merenkulkija helsińskiej wyspy Lauttasaari, w otoczeniu nadmorskiej scenerii. Wszystkie mieszkania tej inwestycji mają przeszklenia balkonowe Lumon. Lumon to międzynarodowa firma rodzinna, która produkuje, sprzedaje i instaluje przeszklenia balkonowe i zatrudniają ponad 1000 specjalistów. Najpierw patrzymy na przeszklenie balkonu, a następnie przechodzimy na drugą stronę budynku, gdzie możemy zobaczyć przeszkloną fasadę balkonu na dziedzińcu.

– W tym miejscu wyraźnie widać, że przeszklenie balkonu zostało zintegrowane tak, aby było częścią jednolitej fasady już na etapie projektowania. 

Hilliaho jest ekspertem ds. oszczędzania energii w zakresie przeszklenia balkonów i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w tym zakresie na Politechnice w Tampere. W tym roku zostanie opublikowana książka Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa na temat najlepszych praktyk szklenia balkonów, której głównym autorem jest Hilliaho. 

Rezultat: oszczędność energii

Poziom emisji z produkcji przeszklenia balkonowego kompensuje się średnio w ciągu 3,3 roku w wyniku oszczędności energii, jakie zapewnia przeszklenie. W swoich obliczeniach Hilliaho wyliczył, że bazując nawet na najbardziej konwencjonalnych szacunkach, oszczędność energii dla pojedynczego balkonu wynosi 200 kilowatogodzin rocznie. W Finlandii około 75 procent balkonów jest przeszklonych, a jeśli weźmie się pod uwagę łącznie 600 000 balkonów, zaoszczędzono już 120 gigawatogodzin. Odpowiada to rocznej produkcji energii przez 60 turbin wiatrowych. Ma to znaczący wpływ dla firmy, jeżeli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla na świecie. 

– Przeszklenia balkonów zmniejszają przepływ powietrza, dzięki czemu w mieszkaniach z przeszkleniem można obniżyć temperaturę wewnętrzną o jeden stopień w porównaniu do mieszkań bez szyb.

Emisje powstające przy produkcji przeszkleń balkonowych kompensują się w około 3,3 roku.

Czy zauważono znaczenie przeszklenia balkonu jako rozwiązania przyjaznego dla środowiska i zmniejszającego emisję dwutlenku węgla? 

- Mam wrażenie, że nie jest to jeszcze powszechnie rozumiane. Często omawiany jest tylko koszt, jaki ponosi lokator. 

Hilliaho podkreśla, że przeszklenie balkonu jest jednym z niewielu rozwiązań remontowych, które poprawiają efektywność energetyczną, a jednocześnie przynoszą korzyści w zakresie komfortu życia. 

Prace rozwojowe trwają

Przeszklenia balkonów stały się znacznie lżejsze w ciągu ostatnich trzech dekad. Ilość metalu w przeszkleniu zmalała, a udział szkła pochodzącego z recyklingu w gotowym produkcie wzrósł do 20%. Lumon w swoich działaniach stara się brać pod uwagę środowisko. 

Firma ma w rękach cały cykl życia produktu: produkcję, instalację i konserwację. Wszystkie materiały do przeszklenia balkonów: szkło i aluminium można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać w produkcji. W zakładzie w Lumon ponad 95 procent odpadów z cięcia jest poddawanych recyklingowi. 

Według Hilliaho, jako lidera rynku, Lumon ma obowiązek inwestować w rozwój produktów. Jako kolejny przedmiot rozwoju wymienia niemal jednolite rozwiązania ochrony przeciwsłonecznej, które są zintegrowane z przeszkleniem balkonu i na które jest coraz większy popyt. 

Większość mieszkańców pozytywnie ocenia przeszklenia balkonów, ale niektórzy obawiają się kosztów. Hilliaho od czasu do czasu odbiera telefony od przewodniczących spółdzielni, którzy pytają, czy brać pod uwagę zgodę mieszkańców w sprawie instalacji przeszklenia balkonów. Nawet Hilliaho nie może udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi. Zasadniczo jednak redukcja kosztów dzięki korzyściom związanym z oszczędnością energii związanej z ogrzewaniem i chłodzeniem jest powszechnie rozumiana. 

Przeszklenia balkonów przynoszą także inne oszczędności. Przeszklenia chronią elewację budynku, w wyniku czego konstrukcja budynku jest dobrze utrzymana i nie niszczeje tak szybko. Nowe, przeszklone balkony mają żywotność od 60 do 130 lat, więc przeszklenie balkonu opłaca się jako inwestycja w oszczędność energii. 

Jednak najbardziej inspirującą częścią pracy Hilliaho jest dla niego zaangażowanie się w walkę ze zmianami klimatu. 

Jeśli chodzi o zalety przeszklenia balkonu, wspólnym mianownikiem jest zawsze klimat – podsumowuje Hilliaho. 

Tekst: Anna Gustafsson
Zdjęcie: Juha Arvid Helminen