Odpowiedzialność w Biznesie

Wspólna odpowiedzialność

Produkty Lumon dają klientom możliwość bycia bliżej natury i środowiska – także za pomocą balkonów, tarasów i werand. Chcemy dbać o nasze wspólne środowisko i wytwarzać trwałe produkty z materiałów nadających się do recyklingu, takich jak szkło i aluminium.