Strategia i najważniejsze dane

W 2018 r. nasze przychody wyniosły 138 mln Euro. Na początku 2019 r. firmy Lumon zatrudniały około 1000 osób. Połowa przychodów pochodzi z naszego systemu szklanych balkonów. Autorski system Lumon jest eksportowany do ponad 20 krajów, a najważniejszymi kierunkami eksportu są Kanada, Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Francja, Norwegia, Szwajcaria i Rosja.

 

Lumon posiada najwyższy rating kredytowy AAA

Lumon Oy i Lumon Suomi Oy należą do najwyższej klasy w klasyfikacji ratingowej AAA. Ten poziom klasyfikacji osiąga tylko 3,5% wszystkich firm w Finlandii.

Rating AAACo to jest AAA?

AAA to najwyższa możliwy do uzyskania ocena, przyznawana przez agencje ratingowe. Emitent o ratingu AAA posiada zdolność kredytową najwyższej próby i może z łatwością wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.