Våre metoder i fasadeoppussinger

Hvert eneste fasadeprosjekt er individuelt. Prosjektet planlegges i samarbeid med kunden og baseres på Lumons standardiserte produktdeler. Når alle detaljer er på plass, leveres bestillingen til fabrikkens produksjonssystem. Hele produktet produseres under kontrollerte fabrikkforhold og transporteres til anleggsplassen for montering.

Fra plan til montering

1. Kartlegging av den nåværende situasjonen

Bygninger forfaller og krever vedlikehold og reparasjon. Jo tidligere det igangsettes tiltak, desto lavere blir kostnadene. Forfatningen til balkongene og fasaden bør kontrolleres av en spesialist. Basert på sine undersøkelser kan spesialisten gi anbefalinger om reparasjoner.

2. Å gjøre seg kjent med produktet

Lumons spesialister sammen med arkitektene gjør seg kjent med prosjektet og med hvilke fasadeløsninger fra Lumon som passer best. Vi lytter alltid til kunden og eieren og tar hensyn til deres ønsker. 

3. Presentasjon av prosjektet

Sammen med arkitekten presenterer Lumon prosjektet for kunden:

  • prosjektsimuleringer
  • ulike tekniske løsninger
  • pris
  • tidsfrister

I et Lumon-prosjekt inngår alltid oppmåling av produktene, planlegging av rekkverkene, styrkeberegninger, produksjons- og monteringsplanlegging, boretegninger og prosjektspesifikke tekniske detaljer. Dette reduserer antall arbeidstimer både i planleggingen og monteringen.

4. Gjennomføring

Lumon samarbeider med selskapet som utfører renoveringen samt med malere og andre håndverkere. En kort monteringstid innebærer mindre forstyrrelser for beboerne.

5. Ferdigstilling av arbeidet

Lumons fasadeprodukter: aluminiumsrekkverk, balkong- og terrasseglass utvider balkongenes og terrassenes bruksmuligheter. Aluminium og glass er svært slitesterke materialer og deres utseende endrer seg ikke med tiden. Rekkverkene behøver ikke å males og de ruster ikke. En ny fasade gir bygningen et nytt liv. En ny fasade gir bygningen et nytt utseende, øker verdien på huset og skaper økt trivsel.

6. Garantier og sertifikater

Alle Lumons produkter oppfyller de europeiske reglene for holdbarhet og kvalitet.

Be om et overslag

Våre metoder i fasadeoppussinger