Garanti Balkonginnglassing

Balkonginnglassing Garanti

Lumon er ansvarlig for at installasjonsarbeidet utføres i samsvar med kontraktsdokumentene og med god byggeskikk. For de installerte glassplatenes del, dekker garantien material- og produksjonsfeil. Garantien dekker nødvendig reparasjonsarbeid inkludert materialer.

Garantiperiode

En forutsetning for garantien er at kjøper og selger har godkjent leveransen. Hvis kjøperen ikke er til stede når installasjonen er utført og ikke klager innen sju (7) dager fra installasjonsdatoen, anses leveransen som godkjent og garantiperioden begynner.

 • 5 års garanti på materialer
 • 2 års garanti på montering

Garantien dekker ikke følgende:

 • Rengjøring av innglassing etter at arbeidet er overlevert og tatt i bruk
 • Tilgrising av innglassingen fra omkringliggende bygningsdeler
 • Feilaktig bruk og selvforårsaket skade
 • Justeringer, reparasjoner og bytte av reservedeler som kommer av normal slitasje, kundens eller beboers uaktsomme bruk eller at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt.
 • Skader som har oppstått gjennom at bygningen har satt seg, at større kraft en normalt belaster innglassingen, plutselig uventede hendelser eller naturkatastrofer
 • Forandringer, reparasjoner eller demontering, som har blitt gjort uten godkjenning av produsent eller forhandler.
 • Plisségardiner og annet ekstra tilbehør som ikke er produsert av Lumon. Heller ikke for andre separate kompletterende konstruksjoner.
 • Ulike duggmønstre som eventuelt kan synes i overflaten på det herdede glasset.
 • Ingen dekaler må limes på herdet sikkerhetsglass. Hvis dekaler er limt på glasset i etterhånd, tar Lumon Oy ikke ansvar for skader eller kostnader forårsaket av at glassruter er knust eller falt ned.
 • Produkter som er levert, men ikke produsert av Lumon Oy

Har du spørsmål om garanti til vår balkonginnglassing ta kontakt med kundeservice: post [at] lumon.no (subject: Balkonginnglassing%20Garanti) eller ring 22 32 33 88