Garanti balkonginnglassing

Garanti for Lumon balkongvinduer

Lumon er ansvarlig for at installasjonsarbeidet utføres i samsvar med kontraktsdokumentene og i samsvar med god byggeskikk. For de installerte plassplatenes del, dekker garantien material- og produksjonsfeil. Garantien dekker nødvendig reparasjonsarbeid inkludert materialer.

Garantiperiode

En forutsetning for garantien er at kjøper og selger har godkjent leveransen. Hvis kjøperen ikke er til stede når installasjonen er utført og ikke klager innen sju (7) dager fra installasjonsdatoen, anses leveransen som godkjent og garantiperioden begynner.

  • 5 års garanti på materialer
  • 2 års garanti på montering