Hvordan kjøpe en balkonginnglassing?

Den enkleste måten å finne det beste balkonginnglassingsalternativet for ditt hjem er å bestille en time hos en av våre salgskonsulenter ved å ringe, sende e-post eller kontakte oss via vår nettside.

Våre konsultasjoner er gratis

Disse konsultasjonene er uforpliktende og helt gratis. Vår salgskonsulent vil komme hjem til deg for å måle din balkong, demonstrere produktet, og diskutere ulike alternativer med deg.

Pris for balkonginnglassing

Ettersom balkonginnglassingen alltid er skreddersydd til din spesifikke balkong, avhenger prisen av mange ting. Det å be om et gratis kostnadsoverslag og bli enige om vurderingsbesøket, vil bringe deg mye nærmere drømmebalkongen din.

Kontakt oss via lenken nedenfor og finn din lokale salgskonsulent. Vi er glade for å stå til tjeneste og hjelpe deg på alle mulige måter.

Vi lytter

Lumon konsulenter lytter til kundene og deres ønsker med oppmerksomhet. De vet hvordan å opprette et tilbud i tråd med kundenes ønsker på bakgrunn av deres produktkunnskap og egen erfaring. Lumon-konsulenter vil fullstendig ta over stafettpinnen. De har full kunnskap om balkongglassystemet som et produkt og dets produksjon.

KONTAKT OSS

Garanti

Garantien for balkonginnglassinginstallasjoner omfatter reparasjon av feil som skyldes materialfeil og produksjonsfeil.  Garantien dekker nødvendige reparasjoner komplett med materialer.

Garantibetingelser

Garantien forutsetter at kjøper og selger har begge akseptert leveransen. Dersom kjøperen ikke har vært til stede på innstallasjonsdagen, og heller ikke klaget innen syv (7) dager fra installasjonsdato, vil leveringen anses som akseptabel og garantiperioden begynner.

Garantiperiode

Garantiperioden for installasjonsarbeidet er to (2) år, og garantiperioden for materialfeil og produksjonsfeil ved balkonginnglassinger er fem (5) år fra mottak av arbeidsresultatet eller selve oppstarten.

Garantirestriksjoner

Garantien dekker ikke:

  • rengjøring etter overlevering av arbeidsresultatet eller selve oppstarten

  • iverksatte tiltak etter påfølgende tilsmussing av balkongglassrutene og omkringliggende strukturer

  • knusning av glassrutene som skyldes andre forhold enn produksjonsfeil

  • knusning av glassruter på grunn av feilaktig bruk eller ugagn

  • justering, reparasjon og utskifting av deler på grunn av normal slitasje, uaktsom bruk av kunden eller beboeren, eller manglende overholdelse av bruksanvisningen

  • skader forårsaket av innsynkning av strukturer, unormal belastning som påvirker glassruter, brå uventede hendelser eller naturkatastrofer som påvirker produktet

  • endring, reparasjon eller ettermontering utført uten produsentens eller forhandlerens aksept

  • tilbehør eller separate supplerende strukturer

  • figurer som kan være synlige på overflaten av de herdede glassrutene. Ikke legg noen filmer på herdede sikkerhetsglassruter. Hvis filmer har blitt ettermontert på glassruter, vil Lumon ikke være ansvarlig for skader eller kostnader som følger av knusning av produktet eller at det faller i bakken. Herdet glass er laget i henhold til EN 12150-1 og EN572-8