Arbeidsliv

Vi ønsker å være en ansvarlig og pålitelig arbeidsgiver for våre ansatte. Vi tror at en kontinuerlig utvikling av våre ansatte, et fokus på arbeidssikkerhet, sikring av et godt arbeidsmiljø og tilfredshet skaper grunnlaget for et trygt og holdbart arbeidsliv som også vil bidra til å den beste servicen til våre kunder.

LES MER HVA VI HAR Å TILBY PÅ VÅR KARRIERESIDE

Kunnskapsrikt personale

Hjørnesteinen for å ha kunnskapsrike medarbeidere er å gi en grundig onboarding. Våre ledere planlegger onboarding av nyansatte allerede i rekrutteringsfasen, i henhold til vår onboarding-modell. Suksessen med onboarding overvåkes gjennom konsekvente tilbakemeldinger.

Vi tilbyr allsidig opplæring for å bidra til utvikling på både et personlig og profesjonelt nivå. Dette inkluderer produktopplæring og ulike utviklingsteknikker tilpasset stillingen. Et av diskusjonstemaene i årlige medarbeidersamtalene er å sette opp egne utviklings- og opplæringsbehov og ønsker. Utviklingen vil være en stor del av læring i jobbhverdagen, ved veiledning av en nyansatt eller med frivillig selvstudie.

Utvikling av arbeidssikkerhet

Utvikling av arbeidssikkerhet

Vårt mål er at hver Lumon ansatt kommer på jobb frisk og avslutter dagen i samme tilstand. Vi sørger for forebyggende tiltak innen sikkerhet ved å gjennomføre sikkerhetsobservasjoner på kontor, byggeplass og lager og ved å alltid ha sikkerhet på agendaen, samt ved å lære av tidligere hendelser. Sikkerhetsobservasjoner er en del av vårt daglige ansvar og det samme gjelder rapportering av forbyggende tiltak. Sikkerhetsansvarlige vurderer utvikling av forebyggende tiltak på månedlig basis og resultatene av disse har blant annet endret type vernebriller som brukes. En likebehandling av alle ansatte og er trygt arbeidsliv er en del av sikkerhetsarbeidet hos Lumon.

Hva gjør vi for å sikre at sikkerhet fortsatt er en topp prioritet?

  • Sikkerhetsopplæring som en del av onboarding-prosesser
  • Rutinemessige sikkerhetsobservasjoner gjennomføres regelmessig
  • Overvåking av ulykker på landsbasis og globalt
  • Egne møter med korrigerende tiltak etter en forekomst av en hendelse

Sikkerhetsarbeid er alles ansvar

Et sikkerhetsarbeidet baseres på trygge arbeidsforhold og skal støtte en trygg arbeidspraksis i tillegg til å øke bevisstheten rundt sikkerhet. Forebygging blir bare vellykket ved at sikkerhetstiltak planlegges på forhånd. Vellykket sikkerhetsarbeid krever kunnskap, dyktighet og omtanke, samt planlegging, målsetting, overvåking og kontinuerlige forbedringer. Lumon-konsernets sikkerhetsprinsipper er at hver eneste person forstår sitt eget sikkerhetsansvar. Ansvaret for å sørge for sikkerheten i det daglige arbeidet er delt mellom ledelse, mellomledere, ansatte og sikkerhetsansvarlige.

Vårt mål er å alltid kunne være:

  • En trygg og komfortabel arbeidsplass
  • Ha et redusert antall arbeidsrelaterte ulykker (en ulykkesfri arbeidsplass)
  • Et sted hvor sykefraværet skal holdes på en minimum
  • Et sted hvor en kontinuerlig forbedring av opplæring skal maksimaliser forebyggende kunnskap

Helse og velvære er viktig for et godt arbeidsliv

Vi sørger for å ta vare på helsen og velværen til våre ansatte ved å tilby behandlingsforsikringer til alle våre ansatte. Et forebyggende helsearbeid er viktig for å unngå langvarig sykefravær og generelt bidra til å ha en bedre arbeidshverdag.