Lumons toppmoderne produksjonsanlegg for innglassing åpner opp for økt produktivitet og vekst

20. januar 2023 åpnet det nyeste produksjonsanlegget til det familieeide finske selskapet Lumon, nærmere bestemt Antequera i Malága, Spania.

"Dette er første gang vi etablerer et produksjonsanlegg av denne størrelsen i utlandet og jeg er veldig glad for at hele investeringsprosjektet ble fullført i henhold til budsjett og tid. Denne fabrikken er en videreføring av produksjonsanlegget i Kuovola og det kan sies at det er den mest moderne innglassingsfabrikken i verden" sier Jussi Kinnunen, administrerende direktør i Lumon Group.

"Spania har vært det raskest voksende eksportlandet hvor fokuset primært har vårt privatmarkedet og som nå utøkes til proffmarkedet. Den nye fabrikken gjør det mulig for oss å være nærmere kundene våre og redusere leveringstidene, samtidig som vi forbedrer leveringssikkerheten og bærekraften. Bærekraft i alle sine aspekter er et av våre viktigste fokusområder i årene som kommer"  sier Kinnunen.
"Spesielt i Malaga-regionen har Lumon blitt synonymt med innglassing. Dette er en klar indikator på at det er etterspørsel etter innglassing og vi tror at den sterke veksten vil fortsette fremover. Vi er stolte av at 400 gjester deltar på selv åpningen av fabrikken i dag," forteller Kinnunen.

"Denne fabrikken er en stor milepæl for oss, og vi har spesielt lagt merke til at rekrutteringen vi har gjort i området er blitt anerkjent i lokalsamfunnet. Vi er svært ydmyke over å ha mottatt et regionalt økonomisk insentiv gitt av den spanske regjeringen på over 4 millioner euro. Dette tilskuddet gis til bedrifter som fremmer rekruttering i bestemte regioner og investerer i avansert teknologi,"  sier Kinnunen.

Investeringer i produksjonen i Kouvola baner vei for økt effektivitet og innovasjon

Lumons produksjonsfabrikk i Kouvola har også blitt modernisert og vært en av de større investeringsprosjektene de siste to årene. De siste investeringene i fjor var på totalt 2,1 millioner euro og gikk til et profilbehandlingssenter, sageautomasjon og en pakkelinje for profil- og monteringsanleggene i Kouvola. Videre ble Kouvolas monteringsanlegg for innglassing modernisert med en investering på 800 000 €.

"Vi har investert også investert tungt i moderniseringen av Kouvolas produksjonssenter for å kunne imøtekomme våre nasjonale og internasjonale kunders behov. Den spanske fabrikkens kapasitet er omtrent halvparten av Kouvola-produksjonen. Kouvola-produksjonen betjener alle våre kunder i Nord- og Sentral-Europa, samt prosjektsalg i Kanada",  sier Kinnunen. "Til tross for den nåværende verdenssituasjonen, er vi sikre på at det er etterspørsel etter våre produkter da vi stadig ser en økt etterspørsel etter mer plass for livet", avslutter Kinnunen.