Maksimere produksjonen og minimere energiforbruket

Her i nord er vi midt i den kaldeste årstiden og tross kulden gjør vi alle det vi kan for å minimere energiforbruket vårt. Det er intet unntak for oss i Lumon heller. Vi forsøker å redusere energiforbruket i alle våre tre produksjonsfabrikker i Finland, Spania og Kanada. Vi jobber aktivt med å minimere energiforbruket, samtidig som vi skal opprettholde vårt høye nivå av arbeidssikkerhet, og uten at det skal gå på bekostning av kvaliteten på våre produkter.

Lumon reduserer energiforbruket i sine produksjonsanlegg

Avhengig av hvor produksjonsanleggene våre befinner seg vil det være naturlige forskjeller på feks. bruk av energi. Derfor varierer også tiltakene for å redusere energiforbruken. Her noen eksempler på hvordan vi har taklet utfordringene, samtidig som vi gjør vårt beste for å være en attraktiv tilbyder av løsninger som bidrar til mer plass for livet for våre kunder.

Vi tar prosessoptimalisering et steg videre

Lumons produksjonsprosesser har alltid vært svært optimalisert og kalkulert. I takt med den økte energikrisen har våre dyktige produksjonsarbeidere tatt optimaliseringen et steg videre. Med det har vi vært i stand til å oppnå energibesparelser ved forbedret maskinbruk. Samtidig som vi kontinuerlig optimaliserer dagens maskineri for å være mer energieffektiv totalt sett. Dette gjøres i nært samarbeid med leverandørene, samtidig som vi sørger for at investeringen bærer frukter i fremtiden og hjelper oss med å minimere vårt CO2  avtrykk.

Lumons produksjonsanlegg minimerer energiforbruket

Ved vårt produksjonsanlegg Kouvola, Finland har vi senket romtemperaturen i fabrikkene. Belysningen er justert på steder der det er trygt å gjøre, uten at det går på kompromiss med arbeidssikkerheten. Varmekabler på utsiden av fabrikkene, som forhindrer is og snø, har blitt skrudd av i områder hvor det har vært mulig. Måking har vært alternativet for å holde bakken fri for snø og is. Selvfølgelig er alltid sikkerheten blitt tatt hensyn til.

I fremtiden vil fabrikken i Antequera drives av solenergi.   

Vårt nyeste produksjonsanlegg i Antequera, Spania har nettopp hatt sin offisielle åpning.
I Spania er ikke vinteren en utpekt utfordring, da været i utgangspunktet er solrikt og varmt året rundt. Derfor er det besluttet å montere solcellepanel over hele takområdet på fabrikken og i fremtiden vil de bidra til en betydelig del av fabrikkens energibehov. Ved å øke bruken av fornybar energi kan vi kutte ned våre egne CO2 utslipp.

Lumon reduserer energifrobruket i sine fabrikker

Selv om dette kun er enkelte eksempler på tiltak som er har tatt for å redusere energiforbruket i selve produksjonen, har vi oppfordret alle våre ansatte i hele organisasjonen til å tenke på måter som vi alle kan samarbeide om energisparing og oppmuntre dem til å delta i energibesparende tiltak. Dette er grep vi er nødt til å ta i vårt privatliv, så hvorfor ikke ta disse grepene i arbeidslivet også.

Forfatter: Jouni Hilliaho, Vice President Production, Lumon Group