Innglassering - Studier & Tester

De mange fordeler med innglassering vil være med på å gi prosjektet ditt et løft. Både når det kommer til miljø, økonomi, renoveringssykluser og bokomfort. Her kan du lese mer om:  

Tjen penger på balkongen

For deg som er interessert i å tjene penger på balkongene, viser studier flere fordeler med innglassing. For eksempel viser en studie utført på sluttkunder i 4 forskjellige markeder (Tyskland, Nederland, Polen, Sveits) at de fleste er villige til å betale en høyere pris for sin leilighet hvis den har en balkong med rammefri innglassing.  

  • 67-85% betaler gjerne en høyere pris for leilighet med rammefri balkongglass  
  • 72-88% tror at verdien av leiligheten øker med 5% med rammefri balkongglass  

Forleng fasadens livssyklus  

Når det skal bygges nye eiendommer, eller eksisterende eiendom skal renoveres, er det viktig å huske å bruke materialer som kan gjennvinnes og som har så minimal påvirkning på miljøet som mulig, i forhold til produksjon og levetid. Dersom formålet er å bygge bærekraftige og lønnsomme fasader, er Lumons balkongfasader et svært godt alternativ.  

Ikke bare økonomiske fordeler med innglassing

En studie utført ved Tampere University of Technology i 2010 viste at det er kan være noe energisparende fordeler ved  balkonginnglassing ved at den vil fungerer som en buffer mellom utsiden og innsiden av balkongen. Siden vindtrykket derfor reduseres på balkongen, kan energikostnadene brukt til oppvarming reduseres.

I tillegg har vårt innglassingssystem også vist seg å redusere behovet for vedlikehold og reparasjon av selve balkongen - noe som holder fasadens livssykluskostnader nede.  

Les mer om de energibesparende fordelene med balkongglass >>  

Redusert lydnivå  

Den stadig økende støynivået utenfra, fra motorveier, flytrafikk og annet bråk fra gatene er en del av følgene med å bo i en storby. 

Derfor er det viktig å finne byggematerialer som øker livskvaliteten for leilighetseierne. Når det gjelder å senke støynivået, er det flere fordeler med gulv-til-tak balkonginnglassing. En innglassing fra Lumon reduserer støynivået både på balkongen og i leiligheten. Laboratorietester har målt et redusert lydnivå på opptil Rw = 27 desibel *, på balkonger med en kombinasjon av rammeløs innglassing og rammeløse glassrekkverk.  
Les mer om hvordan et balkonginnglassing fra Lumon reduserer støynivået >> 

Miljøtiltak 

Vi i Lumon har vi stor respekt for miljøet. Derfor streber vi alltid etter å skape bærekraftige og langsiktige glassløsninger. Vår forpliktelse til miljøet er en viktig del av vår filosofi og gjennomsyrer alle stadier av vår prosess, fra forskning og utvikling til produksjon, montering og administrasjon.  

Vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å redusere utslippene våre på og nå vår nullvisjon for karbonavtrykk. Dette gjør vi ved å produsere produkter som har lang livssyklus og som også er energibesparende. Andre ting vi gjør for miljøet inkluderer:  

  • Optimaliserer emballasjen vår for reduserte transportbehov  
  • Resirkulerer all emballasje og råvarer  
  • Produserer produkter i glass og aluminium – nesten helt resirkulerbart materiale  
  • 75 % av våre produserte aluminiumprodukter er fortsatt i bruk  
  • Et Lumon-glass inneholder 20 % resirkulert glass  

Les mer om hvordan vi i Lumon bryr oss om miljøet >>  

Gjennomgang av sikkerhet  

Å velge riktig produkt fra start av gir ikke bare økonomiske fordeler, men gir også trygghet til sluttkunden. Vi må aldri gå på akkord med sluttbrukerens sikkerhet. Alle våre produkter og deler er CE-merket for høy kvalitet og sikkerhet. Vi er også medlemmer av Glass og fasadeforeningen, som jevnlig gjennomfører kvalitetsundersøkelser om våre produkter og arbeidsprosesser. På denne måten sørger vi for at vi alltid produserer produkter av høyeste kvalitet og fungerer i henhold til bransjestandarder og krav.  

* Verdiene ble målt i et kontrollert laboratoriemiljø og kan avvike fra faktiske tilfeller.