Sikkerhet

Sikkerhet ved Lumon

Sikkerhet er en viktig del av Lumons verdier som et byggefirma. Vårt mål er å ha ingen ulykker. Vi jobber mot å oppnå det ved å kontinuerlig utvikle våre ansatte og prosesser, jobbe sammen med våre partnere, og kommunisere aktivt med brukerne om sikker bruk av våre produkter.

Sikkerhet er et hovedtema

Lumons visjon er å være den beste og mest etterspurte. Det å være den beste og mest etterspurte krever å ta ansvar for sikkerhet, trivsel og helse. Lumon-konsernets sikkerhet er utviklet for å forebygge skader og ulykker, samt forebygge tapende helse. Målet er å hindre at ikke mennesker, eiendeler eller vårt omdømme blir skadet.

I vår installasjon, produksjon og andre aktiviteter, kan uønskede hendelser inntreffe. Disse hendelsene kan inntreffe dersom vi ikke opprettholder vår sikkerhet på en daglig basis. Vi legger vekt på forebyggende tiltak når det gjelder saker som angår sikkerhet, helse og trivsel, og de er en del av den årlige driftsplanleggingen. Vi etterstreber et trygt arbeidsmiljø og utvikler det kontinuerlig med vårt personell. Vi har opprettet sikkerhetshåndbøker og -retningslinjer, der vi forklarer nærmere om sikkerhet og risiko ved Lumon.

Sikkerhetsarbeidet er alles ansvar

Sikkerhetsarbeid er basert på trygge arbeidsforhold og støtte fra gode arbeidsrutiner og økt sikkerhetsbevissthet. Forventning er mest vellykket når sikkerhets- og helsemessige bekymringer blir adressert i god tid. Vellykket sikkerhetsarbeid krever kunnskap, ferdigheter, ønske og tanke, samt planlegging, mål, overvåking og kontinuerlige forbedringer av sikkerheten. Lumon-konsernets prinsipper for sikkerhet er at enhver og alle forstår hans eller hennes eget sikkerhetsansvar. Ansvaret for å sikre sikkerheten i det daglige arbeidet er delt mellom ledelse, arbeidsledere, arbeidstakere, verneombud og sikkerhets- og helseorganisasjonen.

Vi understreker at våre ansatte skal alltid bruke sikkerhetsutstyr og arbeide trygt. Vi tillater ikke forsømmelse av sikkerhet, og vi aksepterer ikke risikotaking. Alle har en plikt til å gjøre sikkerhetsobservasjoner og eliminere risikoen på arbeidsstedene.

Lumon-konsernets virksomhet i Finland er sertifisert i henhold til OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System (OSH). Occupational Health and Safety Management System (OSH)-systemet brukes til å administrere OSH-risikoer og forbedre nivået av OSH-aktiviteter. OSH-systemet bringer en helhetlig tilnærming og målrettet behandling av OSH og inkorporerer helse og sikkerhet i daglige aktiviteter.

Mål

  • En trygg og komfortabel arbeidsplass
  • Reduksjon av arbeidsrelaterte ulykker (en skadefri arbeidsplass 2020)
  • Sykefravær skal holde seg på et godt nivå
  • Slik unngår du skader og ulykker gjennom opplæring