Karbonutslipp

Balkonginnglassing betaler tilbake for karbonutslippet

Balkonginnglassing betaler allerede tilbake dens karbonutslipp i gjennomsnitt med 3 år og 6 måneder. Det kan ta bare et par år for å redusere karbonutslipp for boliger på permanent basis, hvis balkongen har blitt utstyrt med glasspaneler. Ifølge Ramboll Finland Oys studie, er tilbakebetalingsperioden for utslippene forårsaket av Lumon 5-type balkonginnglassingssystem i løpet av dets livssyklus 1,2 - 9,7 år, i gjennomsnitt 3 år og 6 måneder i Canada.

Den innglassede balkongen vil bringe besparelser av energi, og atpåtill utslipp. Tilbakebetalingsperioden viser til nødvendig tidsperiode for at disse utslippsbesparelsene skal tilsvare utslippene som genereres i løpet av produktets livssyklus. Etter dette vil balkonginnglassingens netto utslipp være negative, mao. netto gevinst vil være tilgjengelig.

 

Lumon er blitt oppmerksomme på energi- og miljøspørsmål

Interessen for energibesparelser og karbonutslipp av bygninger har i det siste økt på grunn av direktivet om energieffektivitet. Som et resultat av dette, har selskapene blitt klar over disse problemene og utførte flere studier om miljøegenskapene til produktene.

Lumon Oy har vært oppmerksom på disse problemene på et tidlig stadium: et energibesparelsestudie ble gjennomført i 2010 og en karbonutslippestimering i løpet av våren 2012. Den tidligere studien viste at balkonginnglassing sparer energi. Den sistnevnte studien viste at produktet er også fordelaktig med hensyn til karbonutslipp. På en måte var resultatet ingen overraskelse, da hoved balkonginnglassingmateriell, glass og aluminium, er fullstendig resirkulerbare. En annen fordel er deres eksisterende og funksjonelle gjenvinningssystem. I dag er disse materialene allerede resirkulert,» oppsummerer M.Sc. (Tekn.) Kimmo Hilliaho, energispesialist og forskningssjef.

Utgangspunktet i studiens karbonutslippestimering var en 64 kvm blokkleilighet i Tampere, Finland. Leiligheten er utstyrt med et typisk Lumon 5-type balkonginnglassingssystem bestående av seks glassruter. Takket være innglassing, utgjorde eksempelobjektets energibesparelser for vinteren 2009-2010 4,6 kWt/m2/a, mens de utgjorde et gjennomsnitt på 1,9-10,4 kWt/m2/a i Finland. Videre omhandler den utførte studien av Rambøll de miljøvennlige egenskapene til Lumon-løsninger ved fastsettelse av poengene gitt av det globalt kjente LEED-miljøsertifiseringssystemet for eiendommer.