Verdier, misjon og visjon

Virksomhetsverdier

Være nær kunden

Det er viktig å lytte til kundene og utvikle produkter av topp kvalitet på en kontinuerlig basis i samsvar med kundenes ønsker. Produkter populære blant brukerne må lages på en mest mulig effektiv måte. Komplettering av leveranser til avtalt dato vil sikre kundetilfredshet og driftskontinuitet. Åpen dialog og samarbeid mellom ulike aktører vil bidra til best mulig bokomfort, helse og sikkerhet. Kundetilfredshetsundersøkelser vil lede vår utvikling i riktig retning.

Vi holder det vi lover

Hele vår leveransekjede har som mål å gjennomføre leveranser til riktig tid og som avtalt. Vi bruker overvåking og målefunksjoner for å identifisere mulige svakheter og risiko ved vår virksomhet. Vi snur på alle stener for å kunne fjerne dem effektivt. Vi hos Lumon jobber med yrkessikkerhetsrelaterte saker ved alle avdelinger, i ledergruppen og på arbeidsmøter.

Vi bygger fremtiden

Et komfortabelt, trygt og produktivt arbeidsmiljø skapes gjennom persistent drift og samarbeid mellom ulike aktører. Vi vil alltid ta sikkerhetsmessige aspekter i betraktning i beslutningsprosessen. Vi analyserer og overvåker prosesser svært nøyaktig, og reduserer eller fjerner risikoprosesser. Lumon retter seg alltid etter lokale lover og oppfyller alle virksomhetsforpliktelser. Dette er kjernen av Lumon. Populære produkter, sikre driftsoperasjoner og godt planlagte komplette leveranser vil sikre kundetilfredshet og driftskontinuitet.

Misjon

Vi utvikler, promoterer og leverre Lumon produkter av førsteklasses kvalitet for å bedre bokomfort og miljø.

Visjon

Å være den beste og mest populære.