Nøkkeltall

I 2014 var våre inntekter 96 millioner euro. Eksporten utgjorde 35 millioner euro av inntektene. I begynnelsen av 2015 ansatte Lumon selskapene ca. 900 personer.

Halvparten av inntektene kommer fra vårt balkongglassystem. Lumon balkongglassystemet eksporteres til mer enn 20 land. De viktigste eksportmottakerlandene er Canada, Spania, Sverige, Tyskland, Frankrike, Norge, Sveits og Russland.