Veiligheid

Veiligheid bij Lumon

Veiligheid is een cruciaal onderdeel van Lumons waarden als bouwbedrijf. Ons doel is om nul ongevallen te hebben. We werken eraan dit te bereiken door ons personeel en onze processen continu te ontwikkelen, samen te werken met onze partners en actief met gebruikers te communiceren over het veilige gebruik van onze producten.

Veiligheid is een belangrijke kwestie

Lumons visie is om de beste en meest gewilde te zijn. Om de beste en meest gewilde te zijn, moeten we verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, welzijn en gezondheid. De veiligheid van Lumon Groups is ontworpen om verwondingen, ongevallen, en gezondheidsschade te voorkomen. Het doel is om te voorkomen dat mensen, bedrijfsmiddelen of onze reputatie worden beschadigd.

Bij onze installatie, productie en andere activiteiten kunnen zich ongewenste gebeurtenissen voordoen. Deze dingen kunnen gebeuren als we onze veiligheid niet dagelijks garanderen. We benadrukken preventieve acties als het gaat om zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn, en deze acties maken deel uit van de jaarlijkse operationele planning. We besteden aandacht aan een veilige werkomgeving en ontwikkelen deze continu samen met ons personeel. We hebben veiligheidshandleidingen en richtlijnen opgesteld, waarin we meer uitleg geven over de veiligheid en risico's bij Lumon.

Veiligheidswerk is van iedereen

Veiligheidswerk is gebaseerd op veilige werkomstandigheden, de ondersteuning van veilige werkmethoden en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Anticipatie is het meest succesvol wanneer bij voorbaat rekening wordt gehouden met veiligheid en gezondheid. Succesvol veiligheidswerk vereist kennis, vaardigheid, willen en denken, evenals planning, doelen, bewaking en voortdurende verbeteringen van de veiligheid. De veiligheidsprincipes van Lumon Group zijn dat iedereen zijn of haar eigen veiligheidstaken begrijpt. De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de veiligheid van het dagelijkse werk is verdeeld tussen management, toezichthouders, werknemers, veiligheidsfunctionarissen en de organisatie voor veiligheid en gezondheid op het werk.

We benadrukken dat onze medewerkers altijd veiligheidsuitrusting dragen en veilig werken. We staan verwaarlozing van veiligheidsproblemen niet toe en accepteren niet dat er risico's worden genomen. Iedereen is verplicht veiligheidswaarnemingen te doen en de risico's op bouwlocaties te elimineren.

De activiteiten van Lumon Group in Finland zijn gecertificeerd volgens het OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System (OSH). Het Occupational Health and Safety Management System (OSH) -systeem wordt gebruikt om OSH-risico's te beheersen en het niveau van OSH-activiteiten te verbeteren. Het OSH-systeem biedt een holistische benadering en een doelgerichte behandeling van OSH en neemt problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk op in dagelijkse activiteiten.

Doelen:

  • Een veilige en comfortabele werkplek
  • Beperking van arbeidsgerelateerde ongevallen (een ongevalvrije werkplek in 2020)
  • Ziekteverlof moet op een goed niveau blijven
  • Schade en ongevallen voorkomen door middel van training