Turvallisuus on tärkeä asia 

Lumonin visiona on olla paras ja halutuin. Parhaaksi ja halutuimmaksi kehittyminen edellyttää myös vastuunottamista turvallisuus-, työhyvinvointi- ja terveysasioista. Turvallisuudella varmistetaan että ei-toivotut tapahtumat vältettäisiin. Lumon yhtiössä turvallisuuden tarkoituksena on estää vahingot ja onnettomuudet sekä tapaturmiin ja terveyden menetyksiin johtavat tilanteet. Päämääränä on, etteivät ihmiset, omaisuus ja maine vahingoitu.

Asennustoiminnassa, tuotannossa sekä muussa toiminnassamme voi tapahtua ei-toivottuja tapahtumia. Nämä tapahtumat voivat realisoitua, jos emme päivittäin varmista turvallisuuttamme. Turvallisuus-, terveys- ja työhyvinvointiasioissa painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa ja ne ovat osana toimintojemme vuosisuunnittelua. Kiinnitämme huomiota turvallisen työympäristöön ja kehitämme sitä yhdessä henkilöstön kanssa. Olemme luoneet turvallisuusoppaita ja ohjeistuksia, joissa kerromme tarkemmin turvallisuuden varmistamisesta ja riskeistä. 

Turvallisuustyö kuuluu kaikille

Turvallisuustyön perustana on turvallisten työolojen ja työtapojen tukeminen, turvallisuutta korostava ilmapiiri sekä turvallisuustietoisuuden lisääminen. Ennakointi onnistuu parhaiten, kun turvallisuus ja terveysnäkökulma otetaan huomioon hyvissä ajoin. Tuloksellinen turvallisuustyö edellyttää tietoa, taitoa, tahtoa, harkintaa sekä suunnitelma, tavoitteita, seurantaa ja jatkuvaa turvallisuuden parantamista. Lumon yhtiöiden turvallisuusperiaatteet painottavat jokaisen ymmärrystä omasta turvallisuusvastuustaan. Vastuu turvallisuuden varmistamisesta päivittäisessä työssä jakautuu johdon, esimiesten, työntekijöiden, turvallisuuspäällikön ja työsuojeluorganisaation kesken.

Korostamme, että henkilöstömme tulee käyttää aina turvallisuusvarusteita ja työskennellä turvallisesti. Emme salli laiminlyöntejä turvallisuudessa ja emme hyväksy riskinottoa. Kaikilla on velvoite tehdä turvallisuushavaintoja ja poistaa riskipaikkoja. Lumon yhtiön turvallisuusperiaatteet ohjaavat turvallisuustyötä. 

Lumonin Suomen toiminnoille on sertifioitu OHSAS 18001 Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä (TTT). Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla hallitaan TTT-riskejä ja parannetaan TTT-toiminnan tasoa. TTT-järjestelmä tuo kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta TTT-asioiden hoitoon ja liittää työterveys ja työturvallisuus-asiat osaksi jokapäiväistä toimintaan.

Tavoitteita:

  • Turvallinen ja viihtyisä työpaikka
  • Työtapaturmien vähentäminen (tapaturmaton työpaikka v.2020)
  • Sairauspoissaolojen pysyminen hyvällä tasolla
  • Vahinkojen ja onnettomuuksien välttäminen