Yhdessä luomme menestyksen

Lumon yhtiöiden tavoitteina ovat terveellinen ja turvallinen työ ja hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Oletko pohtinut mitä työhyvinvointi tarkoittaa?. Yksinkertaisimmallaan se on sitä, että on mukava tulla töihin, ja on mukava lähteä töistä. Tosin sanoen työntekijä tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä.  Hyvässä työyhteisössä:

  • Tiedonkulku ja vuorovaikutus on avointa, ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu
  • Esimiestyö on arvostavaa ja kuuntelevaa, työnjako oikeudenmukaista ja selkeää
  • Työntekijät ovat halukkaita kehittämään työtään ja työyhteisön toimintaa
  • Autetaan toisia, jotta päästään yhteiseen päämäärään 

Työhyvinvointia edistetään siis parhaiten yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa Lumon yhtiötä menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja. Lumonilla tehdään kahden vuodenvälein työhyvinvointikysely. Kysely toteutetaan yhteistyössä eläkevakuutusyhtiön Elon kanssa. Viime kyselyssä (v.2014) tulostaso on pääosin korkeampi kuin teollisuuden toimialojen vertailuaineiston. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä eläkeyhtiön kanssa työhyvinvointiin liittyvissä toimenpiteissä. Teemme myös hyvinvointikumppanimme 4eventin kanssa yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä ja kehoikä kartoituksissa.