Lehdistötiedote: Parvekelasituksen hiilijalanjälki kumoutuu keskimäärin 3 vuodessa 4 kuukaudessa

Lumon herännyt energia- ja ympäristökysymyksiin

”Viime aikoina kiinnostus rakennusten energiansäästöä ja hiilijalanjälkeä kohtaan on kasvanut energiatehokkuuden direktiiviohjauksen myötä. Sen seurauksena myös yrityksissä on herätty näihin kysymykseen ja teetetty useita selvityksiä tuotteiden ympäristöominaisuuksista. Tässä mielessä Lumon Oy on ollut valveutunut. Vuonna 2010 toteutettiin energiansäästötutkimus ja nyt keväällä 2012 hiilijalanjälkilaskenta. Aiemmin on selvinnyt, että parvekelasit säästävät energiaa. Nyt kävi ilmi, että myös hiilijalanjälkimielessä tuote on hyvä. Toisaalta tämä on luonnollistakin, onhan parvekelasien päämateriaaleina täysin kierrätettävät materiaalit lasi ja alumiini. Näiden materiaalien etuna on myös olemassa oleva ja toimiva kierrätysjärjestelmä. Näitä materiaaleja kierrätetään siis jo nyt hyvin.” kertoo energia-asiantuntija ja tutkimuksen vetäjä DI Kimmo Hilliaho.

Tutkimuksen hiilijalanjälkilaskennassa käytettiin lähtökohtana tamperelaista 64 m2:n kerrostalohuoneistoa, jossa on tyypillinen kuudesta lasista koostuva Lumon 5 -parvekelasitus. Esimerkkikohteessa säästyi lasituksen ansiosta talven 2009–2010 aikana energiaa 4,6 kWh/m2/a ja keskimäärin Suomessa 1,9 – 10,4 kWh/m2/a. Rambollin tutkimus käsittelee myös Lumon ratkaisujen ympäristöystävällisten ominaisuuksien huomioimista kansainvälisesti tunnetun kiinteistöjen LEED-ympäristösertifiointijärjestelmän pisteitä tavoiteltaessa.

Haastattelupyynnöt:

Energia-asiantuntija Kimmo Hilliaho Ramboll Finland Oy p. 0400 780 909

Markkinointipäällikkö Jyrki Hutri Lumon Oy p. 020 7403 537 jyrki.hutri [at] lumon.fi