Tuotekehitys on aina ollut Lumonilla merkittävässä roolissa

Tuotteen kehittämisessä keskeisiä ohjaavia periaatteita ovat, että tuote on tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen, kestävä ja esteettinen.

Lumonilla tuotekehitys, valmistus, myynti, markkinointi, asennus ja huolto ovat kaikki saman katon alla

Olemme Lumonilla vuosikymmenten ajan uskoneet siihen, että koko prosessin pitäminen omissa käsissä antaa meille merkittävän edun kehittää toimintaamme ketterästi kulloistenkin tarpeiden mukaan. Koko parveke- ja terassilasitusten tuotantoketjun hallinta on mahdollistanut jatkuvan vuoropuhelun eri toimijoiden ja ennen kaikkea asiakkaidemme kanssa prosessin jokaisessa vaiheessa. Näin olemme saaneet suoraa palautetta, jonka pohjalta olemme päässeet nopeasti ja jatkuvasti kehittämään ratkaisujamme. Jokaisen innovaation taustalla on ollut asiakkaidemme tarpeeseen kehitetty ratkaisu. On ollut palkitsevaa olla menneiden vuosikymmenten aikana useissa yhteisissä innovointitapaamisissa, joissa olemme yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kehittäneet jotain uutta yhdessä. Tänä päivänä voimme tyytyväisyydellä katsella näitä erilaisia parveke- ja terassijulkisivuja eri puolilla Suomea, sekä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa laajemminkin.

Tässä yhteydessä voi tyytyväisyydellä mainita esimerkkinä suurrakennushanke Triplan, joka on valittu Vuoden 2020 lasirakenteeksi Suomessa. Kohteen 400 asunnon kokonaisuuden parvekejulkisivun lasitukset on toteutettu integroidulla Lumon parvekelasituksen ja -kaiteen yhdistelmällä. Triplan kaiteiden toteutustavassa on nähtävillä uusi tuotekehityksemme innovaatio, joka mahdollistaa täysin tolpattoman ratkaisun myös monimuotoisissa parvekkeissa. Tripla-projektin onnistunut lopputulos saavutettiin hyvällä yhteistyöllä kohteen tilaajan ja suunnittelijoiden välillä.

Design from Finland

Lumon on jo yli nelikymppinen perheyhtiö ja voimme olla ylpeitä siitä, että suunnittelu ja valmistus tapahtuvat edelleen Suomessa. Vuosikymmenien aikana on tehty valtava määrä pitkäjänteistä tutkimus- ja selvitystyötä ja saavutettu useita tärkeitä virstanpylväitä. Olemme kyenneet määrittämään identiteetin markkinoille aiemmin tuntemattomalle rakennustuoteosalle, sisäänpäin avautuvalle puitteettomalle parvekelasitustuotteelle. Esimerkkinä tästä voisi mainita CE-merkin, joka myönnettiin ensimmäisenä juurikin Lumonin parvekelasitukselle.

Tuotekehityksen pitkäjänteisyys yrityksen historiassa näkyy myös henkilöstön sitoutumisena. Lumonin ensimmäisen, 1990-luvun alussa olleen, parvekelasitusversion kehittämisessä mukana ollut henkilö on edelleen mukana toiminnassa kehittämässä nyt jo kuudetta kehitysversiota. Kehitystiimi on toki laajentunut vuosien varrella uusilla resursseilla. Tällä hetkellä voimme hahmottaa henkilöstössä sukupolvien ketjun kolmen eri sukupolven edustajien muodossa. Näin tärkeä pitkäaikainen hiljainen tieto säilyy kehittämisen ytimessä.

Lumonille on itsestäänselvyys, että kaikkien ratkaisujemme visuaalinen ilme viimeistellään yhdessä oman tuotekehityksemme sekä ansioituneiden ja arvostettujen suomalaisten tuotemuotoilijoiden kanssa. Arvostamme saamaamme kunniaa käyttää Design from Finland -merkkiä tuotteidemme markkinoinnissa.

”Design from Finland -merkki tekee suomalaisen muotoiluosaamisen näkyväksi. Merkki kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa ja sen ammattimaiseen muotoiluun on investoitu.”

Ajassa eläminen

Tämän ajan suuria megatrendejä ovat digitalisaatio ja toisaalta huoli ympäristöstä.

Lumonin tuotteiden käyttäminen suunnitelmissa on pyritty tekemään helpoksi. Kaikki tarvittava suunnittelutieto on saatavilla kotisivujemme kautta ladattavalta suunnittelutyökalulta 24/7. Lataamalla suunnittelutyökalumme käyttäjä saa kätevästi automaattiset päivitykset tuotteistamme. Olemme juuri saaneet valmiiksi myös VR-työkalun, jonka avulla voimme esitellä lasitusideaa ilman fyysistä tuotetta tai netin välityksellä ilman fyysistä tapaamista. Tavoitteemme on yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kehittää ”digitaalinen yhteys” tuotetiedon siirtämisestä arkkitehtisuunnitelmasta tuotteen valmistamiseen. Kaikki tarvittava tuotetieto on tärkeää saada lisäksi siirrettyä työmaatoimintojen kautta takaisin asiakkaalle digitaalisen toteumamallin muodossa. Tämänkin uskomme saavamme aikaan yhdessä pitkäaikaisten asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Parvekelasituotteen suunniteltu käyttöikä on 30 vuotta ja se voidaan saavuttaa tarjoamallamme säännöllisellä tuotteiden huoltopalvelulla. Käyttöiän jälkeen lähes kaikki tuotteen materiaalit voidaan kierrättää. Lasitus muodostaa parvekkeelle lämpimämmän ”puskurin” ja sitä kautta mahdollistaa sijainnista riippuen 5-12 %:n energiansäästön huoneiston lämmityksessä. Energiansäästöstä johtuen tuotteen hiilijalanjälki kuittaantuu 2,6-4,2 vuoden käytön jälkeen. Suunniteltu käyttöikä huomioiden parvekelasitukset ovat itse asiassa hiilinielu, ja siksi ne tulisivat olla tästä eteenpäin pakollinen varustus kaikissa parvekkeellisissa asunnoissa. Tämän lisäksi asukas saa myös merkittävän lisän asumismukavuuteen. On olemassa näkemys, että hyvällä asumistoimintojen suunnittelulla, johon liittyy monitoimitilana oleva lasitettu parveke, voidaan rakentaa edullisemmin ja ekologisemmin pienempiä asuntoja, jotka ovat kuitenkin perinteisiä asuntoja toimivampia. Tällä olisi merkittävä vaikutus asuntorakentamisen alati kohoaviin kustannuksiin sekä kestävän kehityksen periaatteiden tukemiseen rakentamisessa.

Se on nyt siis jo tunnettua, että lasituksilla on merkittävä vaikutus energiansäästöön. Haluamme pian esitellä tuoteratkaisuja, jotka tämän lisäksi myös tuottavat energiaa!

Uskon, että näillä kehittämisen periaatteilla, laajasti yhdessä tekemällä, tulemme jatkossakin saamaan aikaan uusia hienoja asioita asuntorakentamiseen.

Mitä kehittämisajatuksia sinulla on mielessä parvekkeista ja terasseista, jotta voisimme tehdä yhdessä entistä parempia koteja?

Lumon Risto Kivioja
Risto Kivioja
Kehitysjohtaja, Lumon Oy
Olen seurannut alan kehitystä 25 vuoden ajan ja todennut, että parveke- ja terassilasitusratkaisut eivät vain tee asukkaiden asumisesta entistä mukavampaa, vaan myös edistävät tehokkaasti kestävän kehityksen periaatteita rakennusalalla. Lasitetut parvekkeet ja terassit ovat siis merkityksellisessä roolissa, kun haluamme rakentaa parempia koteja.