Menikö bisnesmahdollisuus sivu suun? - Se on helppo tarkistaa alla olevalla kaavalla.

Miten kaava toimii?

Asunnon lisäarvo (€,$,£)

- Parvekelasitusinvestoinnin arvo (€,$,£)


 = Voitto (€,$,£)?

Nämä asiat ovat selvinneet meille vuosien saatossa. Meillä ei kuitenkaan ole ollut tähän mennessä käsitystä, kuinka paljon asuntojen omistajat tai ostajat ovat itse asiassa halukkaita maksamaan lasitetun parvekkeen tuomasta lisäarvosta avoparvekkeeseen verrattuna. Viime vuonna otimme askeleen eteenpäin ja selvitimme asiaa. Me Lumonilla olemme kehittäneet puitteettomia ja täysin sivuun avattavia parvekelasitusratkaisuja jo kolmen vuosikymmenen ajan. Yhä useammat asiakkaat ovat osoittaneet olevansa tyytyväisiä ratkaisuihimme. Olemme saaneet  olla todistamassa, kuinka monin eri tavoin asukkaat ovat ottaneet parhaan mahdollisen hyödyn irti parvekkeistaan. Samalla olemme nähneet, miten paljon iloa perheelle tuottaa asunto, jonka parveke on lasitettu.

Päätimme antaa selvitystyön Taloustutkimus Oy:lle, joka on erittäin arvostettu markkinatutkimusyritys.

Tutkimuksen mukaan parvekelasituksen sisällyttäminen osaksi parvekekonseptia nostaa asunnon arvoa

Keski-Euroopan asunnonomistajista 80 % on sitä mieltä, että parvekelasitus nostaa asunnon arvoa yli 5 %. Ja keskimäärin 15 % vastanneista uskoo hinnan lisäyksen olevan yli 20 %.

Saksassa 81 % vastanneista odottaa asunnon arvon nousevan 5 % tai enemmän. Heistä 10 % olettaa asunnon arvon olevan 20 % korkeampi, jos parveke on lasitettu.

Sveitsissä saatiin vielä korkeampia asunnon arvonnousua osoittavia lukemia: 88 % vastanneista uskoo arvon olevan ainakin 5 % korkeampi, kun taas 18 % uskoo arvon nousevan yli 20 %.

Hollannin tuloksista selvisi, että 73 % kaikista vastaajista olisi halukas maksamaan vähintään 6000 euroa lisää, mikäli heidän 7 m2:n standardiparvekkeelleen saisi puitteettoman ja sivulle avautuvan parvekelasituksen (6000 euroa vastaa 1,5 m2:n kokoista osuutta todellisen asuintilan keskivertohinnasta). Lisäksi 72 % vastanneista oli sitä mieltä, että parvekelasituksen sisällyttäminen osaksi parvekekonseptia nostaisi asunnon arvoa vähintään 5 %. Monien mielestä arvo nousisi paljon enemmän.

Tutkimustiedot osoittavat selvästi, että nykyaikaisilla asuinalueilla on paljon piileviä mahdollisuuksia tehdä bisnestä parvekelasituksilla. Parempien kotien luominen Lumonin parvekelasituksilla näyttää selvästi johtavan asuntojen arvonnousuun ja parantavan rakennuttajan mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan.

 

Miten tutkimus tehtiin?

Taloustutkimus on itsenäinen markkinatutkimusyritys, joka toimii Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

Samanlaisen tutkimuksen toteuttivat Taloustutkimuksen paikalliset riippumattomat kumppanit potentiaalisten asunnonostajien keskuudessa useissa Euroopan maissa (Saksassa, Hollannissa, Sveitsissä, Puolassa). Tutkimuksen kohderyhmänä oli 25–75-vuotiaat kansalaiset, jotka asuvat omistusasunnossa, tai vielä vuokralla, mutta asunnon osto on suunnitteilla kolmen seuraavan vuoden aikana. Kaikki vastanneet asuivat kotimaansa suurkaupungeissa. Tarkoitus oli saada 200 täydellistä vastausta kohdemaata kohden, jolloin vastanneiden kokonaismäärä olisi 800.

Lumon Pete Lattunen
Pete Lattunen
Arkkitehti, Vientipäällikkö
Kirjoittaja on henkilö, joka ei kävellessään kaupunki- tai lähiöympäristöissä voi olla tekemättä jatkuvia havaintoja parvekkeiden julkisivuista. Kaupunkiasumisen kehittyminen ja sen ilmeneminen kaupunkien arkkitehtuurissa ovat erittäin kiinnostavia - tällä on suora yhteys ammattiin.