Työelämä

Työntekijöillemme haluamme olla vastuullinen ja luotettava työnantaja. Uskomme, että henkilöstön osaamisen kehittäminen, työturvallisuuteen panostaminen, henkilöstötyytyväisyyden varmistaminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen luovat perustan vastuulliselle työpaikalle. Lisäksi haluamme tukea opiskelijoita heidän uransa alkuvaiheilla tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyömahdollisuuksia. Tavoitteemme on, että jokaista kymmentä Lumon työtekijää kohden palkkaamme yhden opiskelijan tai harjoittelijan.

Lue lisää opiskelijoille tarjoamistamme mahdollisuuksista tästä>>

Osaava henkilöstö

Meillä Lumonilla osaavan henkilöstön kivijalka on hyvä perehdytys. Jo rekrytointivaiheessa esimies suunnittelee uuden työntekijän perehdytyksen perehdytysmalliemme mukaisesti, jotka on määritelty kaikille suurimmille henkilöstöryhmillemme. Perehdytyksen eteneminen ja onnistuminen varmistetaan säännöllisillä palautekeskusteluilla.

Tarjoamme monipuolisesti omaa ammatillista ja urapolun kehittymistä tukevaa koulutusta. Koulutustarjoomaamme kuuluu mm. oppisopimuskoulutus, erilaiset pätevyydet, tuotekoulutus ja kielikoulutus. Vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies ja alainen pohtivat yhdessä kehittymis- ja koulutustarpeita ja henkilöstöosasto tukee tarvittaessa oikeanlaisen koulutusratkaisun löytämisessä. Osaamisen kehittäminen voi olla myös työssäoppimista, uuden työntekijän mentorointi tai omaehtoista kouluttautumista.

Lumon henkilöstö

Henkilöstötyytyväisyyden varmistaminen

Mittaamme kolme kertaa vuodessa henkilöstömme tyytyväisyyttä ja joka toinen vuosi toteutamme laajemman henkilöstökyselyn. Tuloksia seurataan systemaattisesti henkilöstöryhmittäin ja esimiesalueittain ja ne puretaan aina myös vastanneen henkilöstön kanssa. Pyrimme löytämään konkreettisia toimenpiteitä, joita kehittämällä teemme Lumonista entistä paremman työpaikan ja samalla tunnistamme ne asiat, joihin henkilöstömme on todella tyytyväinen. Näitä ovat mm. mukavat työkaverit, iso, kansainvälinen ja luotettava työnantaja, mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa ja siirtyä tehtävästä toiseen ja ajanmukaiset työvälineet. Pyrimme tekemään kaikille talosta lähteneille henkilöille lähtöhaastattelun, jonka avulla selvitämme niitä syitä, joita kehittämällä henkilöstö viihtyy ja tekee meillä pitkän työuran.

Lumon vastuulinen työnantaja

 

Työturvallisuuden kehittäminen

Tavoitteenamme on, että jokainen lumonilainen tulee terveenä töihin ja pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Teemme ennaltaehkäisevää työsuojelutyötä tekemällä mm. turvallisuushavaintokierroksia työmailla ja omissa tehtaissamme, pitämällä työturvallisuuden kaikkien tiimipalaverien agendalla ja tutkimalla kaikki tapahtuneet tapaturmat. Turvallisuushavainnot ovat jokapäiväistä tekemistä, samoin läheltä piti -tilanteiden raportointi. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunta pohtivat kuukausittain ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita ovat olleet mm. silmäsuojainten mallin muuttaminen. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun ja hyvän työilmapiirin varmistaminen ovat osa Lumonin työsuojelutyötä.

Lumon asentaja ja asiakas

Työterveys ja työhyvinvointi

Tuemme henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla asiantuntevat ja kattavat työterveyspalvelut. Teemme ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä työterveyshuollon kumppanimme kanssa, mitä ovat esimerkiksi eri henkilöstöryhmien ergonomiakoulutus ja työhyvinvointi-workshopit ja -luennot. Tarjoamme henkilöstöllemme vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia säännöllisillä liikuntavuoroilla (mm. sulkapallo-, salibandy- ja jääkiekkovuorot) ja Smartum-liikuntasaldolla. Henkilöstön virkistyspäiviin kuuluu myös joko liikunnallinen tai muulla tavoin työhyvinvointia tukeva osio.

Jääkiekko