Henkilöstö ja työturvallisuus

 

Haluamme tarjota ihmisille työtä, missä he kokevat pärjäävänsä ja minkä tekemisestä he nauttivat. Annamme heille vastuuta ja teemme arjesta sujuvaa ja luomme työssä onnistumisen edellytyksiä. 

Panostamme johtamistyöhön, koulutamme ja kokoamme tiimejä, joissa vallitsee hyvä yhteishenki.

Haluamme kehittää ihmisten osaamista, vahvistaa heidän asiantuntijuuttaan ja luoda jokaiselle hyviä urapolkuja.

Meillä on perehdytysohjelma ja valmentava ote tekemiseen.

Mittaamme säännöllisesti henkilöstön tyytyväisyyttä ja reagoimme herkästi poikkeamiin varhaisen puuttumisen -periaatteella.

Työterveyshuollostamme huolehtii Mehiläinen, jonka kanssa kehitämme työterveyshuollon toimintatapoja, esimerkiksi työterveyshoitajan tapaamismahdollisuudet säännöllisesti eri toimipisteissä.

Tuemme omaehtoista liikuntaa liikuntasetelein.

Jokainen ihminen Lumonissa on yhtä arvokas ja tasa-arvoinen tehtävästään riippumatta.

Henkilöstöpolitiikallamme huolehdimme siitä, että meillä on samanlaiset arvot.”

Head of HR, Kimmo Hilliaho

Lumon henkilöstö

Työturvallisuusajattelumme mukaisesti työntekijämme voivat hyvin ja pääsevät joka päivä töistä kotiin terveinä ja turvallisesti. Työturvallisuutta on hyvä työyhteisö ja hyvä työilmapiiri.

Huolehdimme siitä, että työntekijöillä on aina käytettävissään varmistetut työvarusteet ja työkalut sekä yhtenäiset työvaatteet vuodenaikojen mukaan.

Työturvallisuuteemme kuuluu jatkuva työskentelytapojen kehittäminen.

Turvallisuushavaintojen tekeminen on jokapäiväistä ja läheltä piti -tilanteista otamme oppia välttääksemme tapaturmat.

Työntekijät tunnistavat työturvallisuusvastuunsa ja toimimme yhteisten sääntöjen mukaan.”

Kehitys- ja työsuojelupäällikkö Mika Juuti

Lumon henkilöstö