Tuotekehitysinsinööri Veikko Kontkanen

Veikko toimii Lumonilla tuotekehitysinsinöörinä ja koulutukseltaan hän on kone- ja tuotantotekniikaninsinööri. Veikko aloitti Lumonilla helmikuussa 2015 ja ensin hän teki Lumonille opinnäytetyön ja työharjoittelun, jotka kestivät yhteensä puoli vuotta. Tämän jälkeen Veikko valmistui ja sai Lumonin tuotekehityksestä vakituisen työpaikan. 

Veikon työhön tuotekehityksessä kuuluu uusien tuotteiden kehittäminen ja vanhojen parantaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotteiden erilaisten osien suunnittelua, mallinnusta, prototyyppien tekemistä ja testaamista. Tähän työhön Veikko kokee edukseen pitkäjänteisyyden ja kärsivällisyyden. Parasta työssä on, kun pitkäjänteinen työ palkitaan onnistumisentunteella. Veikko on ollut todella tyytyväinen työhönsä eikä katse ole tulevaisuudessa suuntautunut vielä uusiin tehtäviin.

Esimiehen kannustus oman osaamisen kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen johtivat maisteritutkinnon suorittamiseen työn ohella.

Veikko Kontkanen, tuotekehitysinsinööri

Veikon mielestä työssä parasta on sen vaihtelevuus ja projektiluonteisuus. Työssä pääsee tekemään paljon käsillä, eivätkä päivät kulu ainoastaan tietokoneella istuen. Mielenkiinto ja motivaatio työhön syntyy vastuun, luottamuksen ja tukemisen kautta. Lumonilla vallitsee Veikon mielestä kannustava, ystävällinen ja auttavainen työilmapiiri. Tästä kertookin esimiehen kannustus oman osaamisen kehittämistä ja jatkokoulutusta kohtaan. Näin Veikko päätyikin aloittamaan maisterikoulutuksen työnsä ohella. Lumonilla arvostetaankin työntekijää, joustetaan sekä annetaan mahdollisuuksia kehittää itseään.

Veikon mielestä on hienoa olla Lumonilla juuri tuotekehityksessä. Lumon on tällä alalla kehityksen kärjessä ja markkinajohtaja. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotekehityksessä tulee olla edelläkävijä maailman parhaiden tuotteiden kanssa. Lumonin hyvä brändi johtuukin pitkälti juuri laadukkaasta tuotteesta. Näiden lisäksi mielikuva Lumonista syntyy asiakkaiden huomioimisesta, toimivista prosesseista ja lupauksien pitämisestä. Kaikkien näiden takia Veikko sanoo olevansa ylpeä siitä, että saa olla Lumonilla töissä.

Katso avoimet työpaikat tästä