Aluejohtaja Ville Salmén

Ville kuuli Lumonista ensimmäisen kerran ystävältä, joka työskenteli myös Lumonilla. Yhteisten vapaa-ajan harrastusten lomassa Ville sai usein kuulla, kuinka Lumon olisi myös hänelle loistava työpaikka. Lopulta Ville suostuikin työhaastatteluun, jonka aikana syntyi erittäin positiivinen mielikuva Lumonista. Yritys oli tuossa vaiheessa vielä melko tuntematon Villelle, mutta nuorekas ja positiivinen ilmapiiri sekä mielenkiintoinen työnkuva houkuttelivat. Niinpä Ville aloittikin uransa Lumonilla kuluttajamyyjänä vuonna 2008.

Tämän jälkeen Ville on toiminut tiimipäällikkönä, myyntipäällikkönä, aluepäällikkönä ja nyt viimeisimpänä aluejohtajana. Villen mielestä hänen nykyisessä tehtävässä parasta on vaikuttamisen mahdollisuus. Kun itse voi vaikuttaa toisien ihmisten onnistumiseen ja sitä kautta yrityksen menestymiseen sekä asiakkaiden tyytyväisyyteen, motivoi se entisestään oman työn tekemistä.

Lumonilla vallitsee avoin ilmapiiri ja hyvä me-henki. Tämän lisäksi yksilöitä arvostetaan ja jokainen työntekijä otetaan huomioon omana yksilönään.

Kokemus ja tieto eri tehtävistä sekä työkokemukset myös ennen Lumonia ovat johdattaneet Villeä urallaan eteenpäin ja mahdollistaneet onnistumisen omassa työssä. Villen mielestä oleellisinta uralla etenemisessä on oma asenne työhön sekä yritykseen. Kun on kiinnostunut omasta työstä, sitoutunut yritykseen ja omaa halun kehittyä jatkuvasti, tämä huomataan ja tarjotaan uusia haasteita sekä mahdollisuuksia.

Ville on ylpeä siitä, että saa olla osana Lumonin menestystarinaa. Lumonilla halutaan aina tehdä asiat entistä paremmin, minkä ansiosta yrityksen toiminta kehittyy jatkuvasti eteenpäin. Ville kokee myös, että Lumonilla vallitsee avoin ilmapiiri ja hyvä me-henki. Tämän lisäksi yksilöitä arvostetaan ja jokainen työntekijä otetaan huomioon omana yksilönään.

KAtso avoimet työpaikat