Lumon työpaikkana

Me lumonilaiset uskomme ihmisiin ja tekemisen taitoihin. Haluamme nähdä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Arvostamme sisäistä yrittäjyyttä sekä halua kehittää ja kehittyä. Rohkaisemme sinua olemaan oma  itsesi, tulemaan mukaan porukkaan. Meillä se tarkoittaa  aktiivista tiedon hankkimista ja osaamisen jakamista. Uskomme, että hyvä ilmapiiri rakennetaan aina yhdessä. Se säilyy toisten auttamisella ja kunnioittamisella. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja tietotaidon lisääminen on keskeistä Lumonilla. Motivoitunut, osaava ja aloitekykyinen henkilökunta on menestyksemme tae. 

Tutustu Lumonilaisten uratarinoihin 

Annamme kunnon perehdytyksen uuteen tehtävään

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden avulla henkilö saadaan mahdollisemman pian osaksi Lumon yhtiön  työyhteisöä sekä oppimaan omat työtehtävänsä. Perehdyttämistä tarvitaan uuden työntekijän kohdalla tai työtehtävän vaihtuessa 
yrityksen sisällä. 

Jokainen lumonilainen perehdytetään uuteen työtehtäväänsä  ja Lumonin tapaan toimia. Perehdytettävälle tulee tutuksi Lumon tarina, liikeidea, arvot, asiakkaat, turvallisuus, työterveysasiat ja työtoverit sekä omaan työtehtävään työnopastus. Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. 

Lumon työpaikkana

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä 

Järjestämme henkilöstöllemme erilaisia myynnin ja asennuksen koulutuksia, turvallisuuskoulutuksia, tuote-, toimintatapa- ja laatukoulutuksia sekä esimiesvalmennuksia. Kehittämistarpeiden taustalla ovat yrityksen ja liiketoiminnan tavoitteet, henkilön omat tavoitteet sekä henkilön halu  oppia ja kehittää itseään. Yrityksemme menestymisen kannalta on valittu tietyt avainosaamisalueet, ns. avainkompetenssit, jotka ovat  liiketoiminnassamme keskeisiä ja joihin pyritään panostamaan myös koulutus- ja valmennusmielessä.

Lumon työpaikkana

Työhyvinvointi on meille tärkeää

Lumon yhtiöiden tavoitteina ovat terveellinen ja turvallinen työ, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Oletko pohtinut, mitä työhyvinvointi tarkoittaa? Yksinkertaisimmallaan se on sitä, että on mukava tulla töihin, ja on mukava lähteä töistä. Toisin sanoen työntekijä tuntee tekevänsä  merkityksellistä työtä. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti.

Hae mukaan ja katso avoimet työpaikkamme