Uutta ajattelua kerrostalorakentamiseen Kuopion As Oy Lakeanpihlajassa

Kuopioon vuonna 2016 noussut As Oy Lakeanpihlaja on monessa suhteessa edistyksellinen rakennuskohde. Siinä on pyritty kehittämään rakentamisen nopeutta ja laatua siirtämällä osa työvaiheista tehdastiloihin. Tähän ajattelutapaan Lumonin uusi kaideratkaisu ja sen uusi toteutustapa sopivat mainiosti.

Lakeanpihlaja on betonirunkoinen asuinkerrostalo, joka on hyvin pitkälle elementtirakenteinen. Lakeanpihlajan rakentamisessa pyrittiin siirtämään monet pölyävät ja aikaa vievät työvaiheet tehtaisiin sään suojassa tehtäviksi. Tavoitteena oli parantaa rakentamisen laatua ja nopeutta. Esimerkiksi välipohjajärjestelmä on hyvin edistyksellinen: kaikki tekniikka on pyritty keskittämään välipohjiin, ja myös lattialämmitys on valmiina välipohjissa. Teknkiikkanousut ovat tekniikkakaapeissa, joten myöhempi huolto ja korjaus on helpompaa ja nopeampaa. Kylpyhuoneet ovat valmiita elementtejä, jotka tuotiin työmaalle mahdollisimman valmiina.

Ehkä näkyvin elementti ovat valmiit parvekkeet, jotka ovat puurakenteisia tilaelementtejä. Myös parvekkeet tuotiin työmaalle lähes valmiina; ne on nostettu valmiisiin kiinnikkeisiin ja sen jälkeen vain kitattu ja tiivistetty paikalla. Näin vältettiin hankalia nostoja ja erilaisia työmaateknisiä vaiheita.

Nykyisessä kerrostaloarkkitehtuurissa parvekkeet ovat hyvin merkittävä elementti. Voidaan jopa sanoa, että ne muodostavat koko julkisivun tai ainakin tärkeän osan sen sommittelusta. Lakeanpihlajan parvekkeiden leikillinen rytmi on "se juttu", jonka ympärille koko talon arkkitehtuuri on rakentunut.

Lumonin uusi kaidejärjestelmä vakuutti

Lakeanpihlajassa oli pyrkimyksenä saada työmaalle mahdollisimman valmiiksi tehtaassa valmistetut parvekeosat, jotka oli nopea asentaa. Tähän ajatukseen Lumonin uusi kaidejärjestelmä sopi paremmin kuin hyvin.

Lumon on tuonut parvekelaseista tutun, pitkälle valmistetun tuotekokonaisuusajatuksen myös kaiteisiin. Kaikki tuoteosat nostetaan kerralla valmiille parvekkeelle ja integroitu kaide-parvekelasikokonaisuus asennetaan kerralla valmiiksi.

– Lumonin kanssa suunnitteluyhteistyö on toiminut erittäin hyvin, kertoo rakennusarkkitehti ja Lakeanpihlajan pääsuunnittelija Petteri Hiltunen. – Olenhan ollut tiiviissä yhteistyössä Lumonin kanssa erilaisten rakennusprojektien tiimoilta jo yli kymmenen vuotta. Yhteistyö on hioutunut toimivaksi, jatkaa Hiltunen. Viimeisimpänä yhteistyöprojektina on tämä Lakeanpihlaja, jossa on käytetty uutta, innovatiivista kaidejärjestelmää.

Kaiteiden estetiikka miellytti

– Lumonin uusi kaidejärjestelmä on hyvin eleetön ja selkeä. Se antaa rakennukselle modernin ja mukavan ulkonäön ja sopi täydellisesti omaan näkemykseeni. Esteettiset seikat puolsivat hyvin vahvasti Lumonin valintaa. Näin saatiin selkeä ja moderni ulkonäkö ilman turhia rakenteita, luonnehtii Hiltunen valintaan johtavia syitä.

Rakennuksessa on myös muutamia merkittäviä paloteknisiä yksityiskohtia. Puuelementtirakenne aiheutti suunnittelussa ja viranomaishyväksynnässä pohdintaa. Suunnittelussa jouduttiin miettimään tarkkaan, miten puuelementtiparveke saadaan täyttämään nykyiset palomääräykset. Yhden tärkeän osan paloturvallisuutta muodostikin parvekelasitus, jonka katsottiin estävän palon leviämistä.

Hiotut detaljit

Ulkoapäin parvekekaide on yhtenäinen, ilman häiritseviä pystytolppia. Myös parvekkeilta näkymät ovat avarat.

Kaide liittyy ympäröiviin rakenteisiin viimeistellyillä ratkaisuilla. Alaprofiili tulee suoraan laattaan kiinni, eikä siihen jää häiritseviä rakoja. Sen kautta parvekkeelle ei tule likaa ja roskaa, eivätkä alakerran savut ja käryt kulkeudu yläpuoliselle parvekkeelle. Myös liittymä seinään on tiivis ja mietitty. Seinäprofiili tiivistää raot molemmista reunoista. Esteettömyys ja esteettisyys luonnehtivatkin osuvasti Lakeanpihlajan parvekelasi- ja kaidekokonaisuutta.