Uusi tutkimus vahvistaa, että parvekelasitukset säästävät energiaa

Uusi tehokas tuulikaappi

Tulokset osoittivat, että korvausilman ottaminen lasitetulta parvekkeelta parantaa selvästi lasituksella saavutettavaa energiansäästöä. Parhaimmillaan parvekkeesta syntyy tehokas tuulikaappi, ja parvekkeen takana olevan huoneen lämpötilaa voidaan laskea jopa asteella. Asukkaat säästävät ja asumismukavuus lisääntyy.

Sisäänvedetyillä parvekkeilla lasitus on usein vielä tehokkaampi energiansäästäjä kuin ulkonevilla parvekkeilla. Eteläparvekkeilla säästöä syntyy hieman enemmän kuin muihin ilmansuuntiin avautuvilla parvekkeilla, mutta kaikilla säästöt ovat merkittäviä. Lasituksen tiiviyttä tutkittaessa todettiin, että rakojen kasvattaminen ei juurikaan vaikuttanut energian säästöön.

Ratkaisevaa on myös se, miten asukkaat käyttävät lasitusta.  Useimmiten suomalaiset käyttävät parvekelasitusta energiataloudellisesti oikein: talvella lasit pidetään kiinni ja kesällä auki. Tarkempia käyttöohjeita kuitenkin tarvitaan säästöjen maksimoimiseksi.

Saksassa vielä suurempia säästöjä

Tutkimusta täydennettiin energialaskelmilla, jotka toteutettiin suomalaisten tutkimustalojen kanssa vertailukelpoisissa berliiniläisissä elementtitaloissa. Parvekelaseilla saavutettu lämmitysenergiansäästö vaihteli Berliinissä 5,6 prosentista 12,0 prosenttiin. Eniten lasituksesta oli hyötyä rakennuksessa, jonka parvekkeet oli suunnattu etelään ja korvausilma otettiin parvekkeen kautta. Selvimmin energiansäästöön vaikutti se, että tuloilma otettiin parvekkeelta eikä ulkoa. Keskimäärin lämmitysenergiaa säästyi 8,2 % eli vielä enemmän kuin Suomessa.

Rahan arvoinen ratkaisu

Rakennuskannan pysyminen hyvässä kunnossa ja kohtuulliset hoitokustannukset vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin – ja asukkaiden tyytyväisyyteen. Asumismukavuuden lisäksi laadukas ja oikein käytetty  parvekelasitus tuo selvää rahallista hyötyä asunnon asukkaille ja omistajille.

Tampereella julkistetuista tutkimustuloksista syntyy selkeä johtopäätös: erityisesti kaikkiin 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloihin kannattaa asentaa parvekelasitus. Suuria säästöjä saavutetaan myös uusissa kerrostaloissa, joissa korvausilma otetaan lasitetun parvekkeen kautta. Energian säästymisen lisäksi parvekelasitus tuo muitakin merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tohtori Jussi Mattilan tutkimuksen mukaan parvekkeiden lasittaminen vaikuttaa talon yleiseen kuntoon: se voi siirtää talon parvekkeiden remontointitarvetta kuudesta kymmeneen vuotta!