Täysi tuki koko projektin ajan

Laaja kokemus parvekkeiden lasitusten ja julkisivujen suunnittelusta ja rakentamisesta

Me Lumonilla olemme keränneet laajalti kokemusta parvekelasitusjärjestelmien ja parvekejulkisivujen suunnittelusta ja rakentamisesta useista uudisrakennus-ja saneerausprojekteista. Nykyään olemme puitteettomien, sivuun liukuvien lasiovien johtavia toimittajia maailmassa, sillä meillä on yli miljoona asiakasta ympäri maailman. Meille on siten kertynyt merkittävästi kokemusta kaikista parvekelasituksiin liittyvistä asioista.

Ja me haluamme jakaa kokemuksiamme asiakkaiden kanssa. Haluamme pysytellä lähellä asiakkaita ja kuunnella heitä. Haluamme tehdä kaikkemme vastataksemme heidän toiveisiinsa. Pyrimme avoimeen dialogiin osakkaidemme kanssa. Teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä ja pyydämme palautetta saadaksemme tietää, mikä on nykytilanne ja miten voimme parantaa toimintojamme.

 

Huolella suunniteltu ja asennettu – olipa mittaluokka mikä hyvänsä

Vaatimukset ja tarpeet vaihtelevat eri projekteissa. Esteettisesti, teknisesti ja taloudellisesti parhaan ratkaisun valinta vaatii yhteistyötä eri osapuolilta, jotta prosessin kaikki aspektit ja näkökulmat voidaan ottaa huomioon.

Kumppanina meidän on ymmärrettävä loppukäyttäjiä, eli ihmisiä, jotka asuvat huoneistoissa. Meidän on ymmärrettävä rakennuttajaa, joka huolehtii rakennusprojektista ja sijoituksesta. Meidän on ymmärrettävä arkkitehtiä, jolla on visio, rakennusyhtiötä, joka toteuttaa suunnitelmat, ja insinööriä, jolla on omat vaatimuksensa.

Vaatimusten täyttämistä varten olemme muodostaneet Lumon-tiimin, jonka osaaminen kattaa kaikki osa-alueet, suunnitteluvaiheesta rakennuksen tai saneerausprojektin valmistumiseen saakka. Tavoitteenamme on kommunikoida onnistuneesti eri osapuolten kesken.

Vuosien saatossa olemme automatisoineet merkittävän osan prosesseistamme, jotta laatu olisi paras mahdollinen työn jokaisessa vaiheessa. Olemme luoneet parvekejulkisivujen suunnittelu-, valmistus- ja asennusprosessin arkkitehtejä ja kiinteistökehitysyhtiöitä varten. Teemme parhaamme, jotta kaikki sujuu joustavasti alusta loppuun saakka. Tekniset asiantuntijamme toimivat tiiviissä yhteistyössä kanssanne, jotta parvekelasitusratkaisumme sopisivat mahdollisimman hyvin yhteen rakennusten ainutkertaisen ulkoasun ja tyylin kanssa.

Tiimimme päämotivaationa on saattaa loppuun projekteja, joissa suunnittelu ja asennus on tehty huolella, olipa projektin mittaluokka mikä tahansa. Otamme vakavasti sitoumuksemme, jotka liittyvät asiakkaisiin, työntekijöihin, kumppaneihin ja ympäristöön.

 

Lumon suunnittelu

Oma suunnittelu ja tuotekehitys tuotteiden laadun takeena

Olemme aivan alkumetreiltä asti luottaneet omaan suunnitteluun ja tuotekehitykseen, sillä niistä hyödymme sekä me että kumppanimme. Pidämme kaikkien vaiheiden ohjakset omissa käsissä:

•    tuotekehitys
•    suunnittelu
•    myynti
•    valmistus
•    asennus
•    huoltopalvelu

Meillä on ilo tarjota arkkitehdeille, insinööreille ja rakennuttajille asiantuntijapalveluita ja tukea projektin eri vaiheissa. Lisäksi annamme käyttöön suunnittelun työkaluja ja teknisiä asiakirjoja. Tavoitteenamme on esteettisesti, teknisesti ja taloudellisesti parhaan ratkaisun valinta kulloiseenkin tilanteeseen. Annamme käyttöön myös tarvittavia lasikuistien ja parvekekaiteiden tutkimus- ja testaustuloksia.

Lumonin suunnittelun asiantuntijan tiivis yhteistyö teidän ja tiiminne kanssa varmistaa, että parvekkeen saneeraus sujuu joustavasti alusta loppuun saakka. Prosessimme kattaa tuotekohtaiset simulaatiot ja tekniset ratkaisut sekä yksityiskohtaiset hinnoittelu- ja takarajatiedot, jotta parvekelasitusprojekti sujuisi jouhevasti. Projektimme sisältää aina tarkkoja tuotemittauksia, kaidesuunnittelua, lujuus- ja kestävyyslaskelmia, tuotanto- ja asennussuunnitelmia, porauspiirustuksia ja tuotekohtaisia teknisiä tietoja, jotta suunnittelu ja asennus veisi mahdollisimman vähän aikaa. Annamme käyttöön myös DWG-tiedostoja ja materiaalia AutoCad-käyttäjille, Revitool-apuvälineen Revitin käyttäjille sekä GDL-objektin ArchiCAD-ohjelmiston käyttäjille.

Huoletonta käyttöä Lumonin huoltopalvelun viiden vuoden huoltovälin ansiosta

Kannamme vastuuta tuotteistamme koko niiden elinkaaren ajan. Haluamme varmistaa, että jokaisen työmaan työt saatetaan päätökseen joustavasti sovitun aikataulun mukaan. Huolehdimme projektista ja tarjoamme täydellistä palvelua jakamalla asiantuntevia neuvoja ja tekemällä laatutarkistuksia, jotta asennettu tuote olisi tehokas, kestävä ja turvallinen käyttää. Suosittelemme, että lasituksen perushuoltotoimet tehdään ensimmäisten viiden vuoden jälkeen. Tämän jälkeen huoltoväli on viisi vuotta.
 

Lumonin huoltopalvelu