Parvekelasitus ja kaiteet lisäävät arkkitehtuurin kiinnostavuutta

Parvekkeiden julkisivulla, kaiteella ja lasituksella on merkittävä rooli kerrostalojen ulkoasussa. Niiden uudistaminen avaa uusia arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Parveke on olennainen osa modernia asumiskokemusta ja erottuu selkeästi julkisivusta. Parvekejulkisivuja voidaan monella tapaa pitää ikään kuin asuinrakennusten kasvoina ja kerrostalojen silminä ja korvina, sillä ne ovat olennainen osa asuinympäristöä.

Tilaa luovalle suunnittelulle

Uudiskohteiden suunnittelu lähtee periaatteessa tyhjästä. Millainen parvekejulkisivu pitää luoda edessä olevalle tyhjälle paperiarkille? Yleiskaava saattaa tällöin tietenkin asettaa selkeät rajoituksensa ja taloudelliset tosiseikat on aina otettava huomioon suunnitteluprosessissa. Miten parvekkeet pitää tuoda esille julkisivussa? Millaista rytmitystä ja millaisia pintoja on luotava? Parametrinen Lumon-parvekejulkisivujärjestelmä antaa mahdollisuuden luoda hämmästyttävän erilaisia arkkitehtonisia kuvia asuintaloista. Klassinen ja pelkistetty? Hillitty ja etäinen? Vai vivahteikas ja villi? Mahdollisimman läpinäkyvä? Värikäs vai ei?

Ehdotonta oikeaa tai väärää valintaa ei ole. Lumonin monipuolinen tuotevalikoima auttaa parvekejulkisivun suunnittelussa ja antaa tilaa luovalle suunnittelulle valitusta suunnitteluvaihtoehdosta riippumatta.

TUTUSTU SUUNNITTELUTYÖKALUIHIN

 

Parvekejulkisivu arkkitehtonisena työkaluna

Julkisivulla on merkitystä

Saneerausprojekteissa suunnitteluvaihtoehdon valinnalla on merkitystä. Suunnittelun tavoitteena on aina mahdollistaa nykyisen julkisivun tekninen kehittäminen, eristyksen parantaminen, energiansäästöjen tuottaminen sekä kestävien ja terveiden rakennusmateriaalien valinta. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan teknisistä ratkaisuista. Mikä olisi arkkitehtuurin kannalta paras ratkaisu? Pitäisikö rakennuksen ulkoasu säilyttää mahdollisimman lähellä alkuperäistä vai onko maltillinen uudistaminen paras ratkaisu? Mitäpä jos julkisivun suunnittelussa pyritäänkin perin pohjin moderniin lopputulokseen rakennuksen entisen ulkoasun säilyttämisen sijaan? Tähän kysymykseen tuskin on täysin oikeaa tai väärää vastausta. Aiempia arkkitehtonisia ratkaisuja on hyvä arvostaa, mutta mielen tulisi myös olla avoin luomaan jotain uutta, jotain parempaa. Parvekejulkisivun suunnittelussa saneerauskohteeseen on ensisijaisesti kyse tärkeiden arkkitehtonisten valintojen tekemisestä. Lumonin parvekejulkisivutuotteilla tuotetaan arkkitehtuurin kannalta hyviä suunnitteluratkaisuja, valitaanpa mikä suunnitteluvaihtoehto hyvänsä.

 

Parveke julkisivu

Lasitettu parveke täydentää erinomaisesti moderneja asumisratkaisuja

Lumonin kattavat parvekejulkisivujärjestelmät koostuvat tyylikkäistä, nykyaikaisista profiilituotteista ja ratkaisumahdollisuuksista. Ne ovat syntyneet laajan liiketoimintakokemuksemme ja tinkimättömän tutkimus- ja kehitystoimintamme lopputuloksena läheisessä yhteistyössä arkkitehtien ja rakennusteollisuuden muiden ammattilaisten kanssa. Nykyaikaiset lasitetut parvekkeet täydentävät mainiosti moderneja asumisratkaisuja ja tuottavat lisäarvoa sijoittajille, asunnonomistajille ja urbaanin asuinympäristön arkkitehtuurille. Olemme ilolla mukana luomassa moderneja julkisivuja sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme