Erikoislasit

Lasi on näyttävä rakennuselementti 

Lasi on upea elementti, jota kannattaa hyödyntää rakentamisessa. Lasi luo tunnelmaa, upeita kokonaisuuksia ja näyttäviä ratkaisuja. Materiaalivalintana lasi on nykyaikainen ja moderni sekä soveltuu niin julkisivuihin kuin sisätiloihin. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja autamme erikoislasien valinnassa.

Ota yhteyttä

Graafiset lasit 

Lasi on monipuolinen ja näyttävä rakennuselementti. Lasia voi ja kannattaa käyttää luomaan visuaalisuutta. Esimerkiksi hiekkapuhalluksella lasin tasaiseen pintaan saadaan elävyyttä ja silkkipainatuksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Värilliset kalvot ja lasit ovat näyttäviä jo omillaan, mutta yhdistettynä hiekkapuhallukseen ja silkkipainatukseen voidaan lasilla toteuttaa näyttäviä ratkaisuja mm. julkisivuissa. 

Lue lisää silkkipainolaseista täällä

Lumo turvalasit erikoislasit graafiset lasit

Tutustu referenssikohteisiin 

Graafiset lasit luovat monenlaisia mahdollisuuksia. Tutustu esimerkiksi RAY:lle toteutettuun hiekkapuhallukseen tai Pelastakaa Lapset ry:lle tehtyihin silkkipainatuksiin.

Turvalasien referenssikohteet

Lumon turvalasit erikoislasit Grand Casino

Turvalasi murtoja vastaan  

Murronkestävä lasi eli panssarilasi suojaa kiinteistöjä murtojen varalta. Murronsuojalasin tarkoituksena on estää murtautuminen sisätiloihin silloin, kun aseena käytetään esimerkiksi moukaria, kirvestä tai muuta järeää asetta. 

Panssarilasi on laminoitua turvalasi, jonka sitkeä PVB-kalvon läpi on hyvin haastavaa tunkeutua. Murronkestävän lasin rakenteena on kolminkertainen laminoitu turvalasi vahvoilla kalvoilla (1,52 mm). Lasirakenteen valinta riippuu luonnollisesti lasituskohteesta. Paras suoja saadaan yhdistelmälasilla, jossa karkaistujen lasien välissä on laminoitulasi. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja valitse sopivin turvalasi kohteeseesi!

Yhteystiedot

Murronsuojalasien käyttökohteita

  • Pankit ja rahoituslaitokset
  • Kodinkone- ja elektroniikkaliikkeet
  • Jalokiviliikkeet
  • ym. erikoisliikkeet

Tutustu referenssikohteisiin ja katso, millaisissa kohteissa Lumon turvalaseja käytetään.

Viranomaisten vaatimukset

Murronsuojalasit on luokiteltu SFS-EN 356 -standardissa, terävän esineen iskunkestävyys. Suomessa standardi SFS-EN 356 luokittelee turvaruudulle asetetut vaatimukset. Murronsuojalasit kuuluvat B-luokkaan. Terävän esineen iskunkestävyysluokat ovat P6B – P8B. Kestävyys testataan SFS-EN 356 mukaan.

Turvalasien materiaalipankista löydät CE-merkintätodistukset kaikille lasityypeille sekä suortitustasoilmoitukset. 

Ääntä eristävät lasit suojaavalta melulta

Äänieristyslasi on laminoitua lasia, on suunniteltu suojaamaan melulta. Melulta suojautuminen lisää viihtyisyyttä ja pienentää terveysriskejä. Meluhaitat kasvavat, ja erityisesti raskasliikenteisten teiden varsilla ja runsaasti liikennöidyillä alueilla melusta voidaan puhua jo ympäristöongelmana. Meluhaittojen kasvaessa rakennusmateriaalien äänieristyskyky onkin merkittävä valintakriteeri. Ääntä eristäviä laseja käytetään esimerkiksi toimiston lasiseinissä. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja valitse sopivin turvalasi kohteeseesi!

Ota yhteyttä

Äänieristyslasit lisäävät viihtyisyyttä

Useiden tutkimusten mukaan ympäristöstä aiheutuva melu vaikuttaa hyvinvointiin sekä työssä että vapaa-ajalla. Melusta voikin aiheuta suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisen terveydelle. 

Äänieristys huomioidaan tänä päivänä rakennusmateriaaleissa – niin myös lasivalinnoissa. Ääntä eristäviä laseja valitessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 

Melun taajuustaso

  • Melun voimakkuus
  • Muiden rakennusmateriaalien äänieristävyys

Ihmiskorva havaitsee jo 5 desibelin muutokset selvästi. Laminoidun lasin äänieristysominaisuudet perustuvat PVB-muovikalvon kykyyn hajottaa ääniaaltoja kaikilla taajuuksilla.