Lumon parvekejulkisivu on alumiini- ja lasikaiteesta, siihen saumattomasti integroidusta parvekelasituksesta ja mahdollisista säleiköistä, sermeistä ja paloseinistä muodostuva kokonaisuus, joka on suunniteltu toimimaan yhdessä ilman sovitusosia ja rajapintoja.
Lisäksi alumiinisten kaiteiden rakenne- ja tuotantosuunnittelu sekä tarvittaessa viranomaisvaatimusten mukaiset rakennelaskelmat sisältyvät aina toimitukseen. Mitoituksessa otetaan aina huomioon parvekelasituksista kaiderakenteelle aiheutuva lisätuulikuorma.

Suunnittelutyökalut ja tekninen osio