Julkisivuremonteissa parvekekaiteiden ja lasitusten osalta rakenteellisesti ja taloudellisesti parhaaseen lopputulokseen päästään silloin kun jo hankesuunnitteluvaiheessa yhdessä tutustutaan kohteeseen ja haetaan yhteinen näkemys suunnittelun pohjaksi.

Yksityiskohdat ja eri urakoitsijoiden rajapinnat sovitaan ennen työmaan alkua. Tuotantomitat työmaalta otamme korjatuista pinnoista. Asennamme tuotteemme sovitun ajan kuluessa tuotantomitoista.

Koko projekti yhdellä sopimuksella: suunnittelusta valmiiseen lopputulokseen

1. Nykytilanteen kartoittaminen

Rakennukset rapautuvat ja vaativat huoltoa ja korjausta. Mitä aikaisemmin ryhdytään toimenpiteisiin, sitä pienemmillä kustannuksilla selvitään. On syytä tutkia parvekkeiden ja julkisivun kunto asiantuntijan avulla. Hän osaa antaa tutkimuksensa pohjalta korjaussuosituksia.

2. Kohteeseen tutustuminen

Lumon asiantuntijat yhdessä arkkitehdin kanssa tutustuvat kohteeseen ja siihen sopiviin lumon julkisivuratkaisuihin. Aina asiakasta ja omistajia kuunnellen ja näiden toiveet huomioiden.

3. Projektin esittely

Yhdessä arkkitehdin kanssa Lumon esittelee projektin asiakkaalle:

  • kohdesimulaatiot
  • erilaiset tekniset ratkaisut
  • hinta
  • määräajat

Lumon projekteihin kuuluu aina tuotteiden mittaaminen, kaiteiden suunnittelu, lujuuslaskelmat, valmistus- ja asennussuunnittelu, porauspiirustukset ja kohdekohtaiset tekniset yksityiskohdat. Tämä vähentää työtunteja niin suunnittelussa kuin asennuksessakin.

4. Toteutus

Lumon tekee yhteistyötä remontoivan yhtiön, maalareiden jne. kanssa. Lyhyt asennusaika merkitsee pienepää häiriötä asukkaille.

5. Työn viimeistely

Lumonin julkisivutuotteet, alumiinikaiteet ja terassilasit laajentavat terassien käyttömahdollisuuksia. Alumiini ja lasi ovat ominaisuuksiltaan erittäin kestäviä, eikä niiden ulkonäkö muutu ajan kuluessa. Kaiteita ei tarvitse maalata eivätkä ne ruostu.

Uusi julkisivu antaa rakennukselle uuden elämän Uusi julkisivu antaa rakennukselle uuden ulkonäön, nostaa talon arvoa ja tuo lisäviihtyisyyttä.

6. Takuut ja sertifikaatit

Kaikki Lumon tuotteet täyttävät eurooppalaiset säädökset kestävyydestä ja laadusta.