Lumon modtager ros og anerkendelse for arbejdssikkerheden

Uusimaa distriktet af sammenslutningen af finske byggeindustrier (RT) har organiseret en konkurrence om arbejdssikkerhed, hvor Lumon Finland har modtaget ros for deres håndtering af sikkerhed på arbejdspladsen. Opretholdelse af god kultur omkring arbejdssikkerhed, sikring af alles sikkerhed på arbejdspladser, samt bestandigt opdaterede lister og dokumenter, var nogle af de faktorer, der var en del af konkurrencens kriterier. Konkurrencen om arbejdssikkerhed blev arrangeret af følgende centrale aktører inden for feltet: Uusimaa distriktet i byggeindustrien, INFRA-entreprenørforeningen i Finland, Den finske byggefagforening, Fagforeningen PRO, det regionale statslige administrationsagentur for det sydlige Finland / Afdelingen for arbejdssikkerhed og sundhed, Center for Arbejdssikkerhed samt RAKLI.

Vi tager vores arbejdssikkerhed seriøst

“Arbejdssikkerhed er en integreret del af vores operationer. Det er dejligt at modtage ros for, hvor godt vi har sikret arbejdssikkerheden på vores forskellige projektlokationer. Vi gør dog hele tiden vores yderst bedste for at promovere en god sikkerhedskultur og nå vores mål uden nogen ulykker på arbejdspladsen,” siger Mikko Hilliaho, Senior Vice President, Lumon Suomi Oy

“Vi fokuserer på at tage proaktive foranstaltninger for at forbedre sikkerheden i vores arbejdsmiljø. Vi opfordrer alle vores medarbejdergrupper, såsom installation, produktion og medarbejdere i supportfunktionerne til at være aktivt opmærksomme og foretage sikkerhedsmæssige observationer på arbejdspladsen” siger Hilliaho. Ifølge ham er det muligt at opdage potentielle farer på installationssteder, på produktionsanlæg og på kontorlokaler, ved at foretage inspektionsture og observeringer af sikkerheden på arbejdspladserne. Hilliaho understreger vigtigheden af at følge reglerne omkring arbejdssikkerheden på den pågældende byggeplads. Det er afgørende at sørge for, at alle medarbejdere anvender passende sikkerhedstøj, samt personligt beskyttelsesudstyr (PPE) på byggepladserne. “Efter vores mening betyder overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen, at vi også fremmer andre menneskers velvære,” opsummerer Hilliaho.

Detaljeret induktionstræning forhindrer ulykker

“De første uger med en ny medarbejder er afgørende for ulykkestilfælde på arbejdspladsen. Vi har derfor lagt særligt vægt på oplæringsprocessen, hvori nye medarbejdere introduceres til arbejdssikkerheden, for at give dem den bedste viden og opstart i deres arbejde,” siger Mika Juuti, Sikkerhedschef hos Lumon Oy. Installations- og produktionsmedarbejdere på Lumon vil naturligvis modtage mere omfattende introduktionstræning end andre personalegrupper. 

“Anerkendelsen er en stor præstation, som indikerer at vi har gjort noget rigtigt i vores arbejdsikkerhedsanliggender. Vi vil helt sikkert fortsætte med at forbedre vores sikkerhedanliggender, da vi ønsker at sikre, at der bliver taget højde for sikkerhedsudfordringer, i vores fremtidige daglige praksis,” understreger Juuti. “Vores solide globale vækst, har gjort det muligt for os at anvende vores funktionelle sikkerhedsforanstaltninger i praksis - også i driften af udlandske datterselskaber. Vores mål er at give alle Lumon selskaber, uanset hvilket land de er placeret i, en kultur, der prioriterer arbejdssikkerhed i alle henseende,” siger Juuti.

 

Lumon arbejdssikkerhed