Lumon Glas er et miljøvenligt valg

Dette spørgsmål dukker ofte op: Kan et produkt, som er lavet af glas og aluminium, være miljøvenligt? Svaret er selvindlysende: Ja, det kan det. Den samlede miljømæssige belastning, som Lumon Glas forårsager på klimaet, er negativ. Det betyder, at produktet faktisk forhindrer udledning af drivhusgasser mere, end det forårsager det i løbet af dets levetid. Læs videre for at finde ud af, hvad det betyder i praksis.

Når man sammenligner Lumon Glas produktets udledning i løbet af dets levetid med den udledning, som en bil forårsager, svarer udledningen fra glassystemet til én tur i bil fra Helsinki til det nordlige Lapland.  Beregningerne er baseret på udledninger fra trafik i 2020 samt beregninger af udledninger fra Lumon Glas løsninger, som de var udregnet af Julia Vasberg i hendes afhandling. Den gennemsnitlige kuldioxidudledning fra passagerbiler i trafik brugte samlet 153,5 g/km ved udgangen af sidste år, mens udledningen fra Lumon Glas produktet over dets levetid udgjorde 327 CO2 kg (327 CO2 kg /153,5 g/km = 2.100 km).

Den samlede miljømæssige påvirkning af Lumon Glas er positiv

I Finlands er den enkelte kundes reduktion af udledning via Lumon Glas produktet mere end seks gange højere, end den kuldioxid som produktet udleder i dets levetid. Denne beregning stammer fra Vasbergs afhandling, som har de fleste af sine grundlæggende data fra Kimmo Hilliahos ph.d.-afhandling. Han har en ph.d.-grad i Teknologi. Levetiden for altanglasløsningen er 30 år ifølge denne forskning. Forskningen viser, at de brugerspecifikke klimafordele, som kan tilskrives Lumon Glas produktet i løbet af dets levetid, er højere end de drivhusgasudledninger, som produktet forårsager i løbet af dets levetid.

 

Dette spørgsmål dukker ofte op: Kan et produkt, som er lavet af glas og aluminium, være miljøvenligt? Svaret er selvindlysende: Ja, det kan det. Den samlede miljømæssige belastning, som Lumon Glas forårsager på klimaet, er negativ. Det betyder, at produktet faktisk forhindrer udledning af drivhusgasser mere, end det forårsager det i løbet af dets levetid. Læs videre for at finde ud af, hvad det betyder i praksis. Når man sammenligner Lumon Glas produktets udledning i løbet af dets levetid med den udledning, som en bil forårsager, svarer udledningen fra glassystemet til én tur i bil fra Helsinki til det nordlige Lapland.  Beregningerne er baseret på udledninger fra trafik i 2020 samt beregninger af udledninger fra Lumon Glas løsninger, som de var udregnet af Julia Vasberg i hendes afhandling. Den gennemsnitlige kuldioxidudledning fra passagerbiler i trafik brugte samlet 153,5 g/km ved udgangen af sidste år, mens udledningen fra Lumon Glas produktet over dets levetid udgjorde 327 CO2 kg (327 CO2 kg /153,5 g/km = 2.100 km). Den samlede miljømæssige påvirkning af Lumon Glas er positiv I Finlands er den enkelte kundes reduktion af udledning via Lumon Glas produktet mere end seks gange højere, end den kuldioxid som produktet udleder i dets levetid. Denne beregning stammer fra Vasbergs afhandling, som har de fleste af sine grundlæggende data fra Kimmo Hilliahos ph.d.-afhandling. Han har en ph.d.-grad i Teknologi. Levetiden for altanglasløsningen er 30 år ifølge denne forskning. Forskningen viser, at de brugerspecifikke klimafordele, som kan tilskrives Lumon Glas produktet i løbet af dets levetid, er højere end de drivhusgasudledninger, som produktet forårsager i løbet af dets levetid.

 

Afhandlingen viser, at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid fra produktet er seks måneder længere end den beregning, der blev foretaget i 2012. Det skyldes, at de grundlæggende antagelser var forskellige. Antagelserne påvirkes basalt set af graden af genanvendelsen af glas, påvirkningen af produktet på energibesparelser samt den energikilde, som kunden bruger til opvarmning. Når man beregner fordele ved og udledning fra altanvinduesystemet, kan vi i hvert tilfælde stole på, at klimapåvirkningen af Lumon Glas produktet helt klart er positiv. Det gælder særligt, når man tager højde for andre energibesparende fordele, som skyldes produktet.  Dette kunne f.eks. være den positive effekt, som altanvinduer har på bygninger.

Reduktionen af kuldioxidaftrykket skal fortsætte

Materialerne, der bruges til Lumon Glas produktet, står for størstedelen af dets kuldioxidaftryk målt over produktets levetid. Glas udgør f.eks. hele 70 % af udledningerne. Derfor kommer vi til at fokusere særligt på genbrug og genanvendelse af glas i fremtiden, så vi kan fortsætte med at reducere vores kuldioxidaftryk.

Lumon produkter forbedrer ikke bare din husstand, men er også fuldstændig genanvendelige og bæredygtige løsninger, der hjælper dig med at spare energi og dermed hjælpe miljøet. Vores produkter beskytter også bygninger udefra, hvilket væsentlig reducerer behovet for renovation. Det er en miljømæssig fordel at give din altan et glas system. Derfor bør alle altaner udstyres med et folde eller skyde glassystem.