Sikkerhed

Sikkerhed hos Lumon

Sikkerhed er en afgørende del af Lumons værdier som byggefirma. Vores mål er at have nul ulykker. Vi arbejder hen imod det ved hele tiden at udvikle vores personale og processer, ved at arbejde sammen med vores partnere og ved aktivt at kommunikere med brugerne om sikker brug af vores produkter.

Sikkerhed er et vigtigt emne

Lumons vision er at være de bedste og mest ønskværdige. For at være de bedste og mest ønskværdige kræver det, at man tager ansvar for sikkerhed, trivsel og sundhed. Lumon koncernens sikkerhed er designet til at forebygge skader og uheld, samt forebygge helbredsskader. Målet er at forhindre at mennesker, aktiver eller vores omdømme bliver beskadiget.

Under vores installation, produktion og andre aktiviteter kan der forekomme uønskede hændelser. Disse hændelser kan indtræffe, hvis vi ikke sikrer vores sikkerhed på daglig basis. Vi lægger vægt på forebyggende foranstaltninger, når det kommer til forhold, der vedrører sikkerhed, sundhed og trivsel, og de er en del af den årlige operationsplanlægning. Vi er opmærksomme på et sikkert arbejdsmiljø og på at udvikle det løbende sammen med vores medarbejdere. Vi har skabt sikkerhedsmanualer og -retningslinjer, hvor vi forklarer nærmere om sikkerhed og risici hos Lumon.

Sikkert arbejde tilhører alle

Sikkert arbejde er baseret på sikre arbejdsforhold og støtte fra sikre arbejdsmetoder samt øget bevidsthed omkring sikkerhed. Foregribelse er mest vellykket, når der tages hensyn til sikkerheds- og sundhedsmæssige betænkeligheder i god tid. Vellykket sikkerhedsarbejde kræver viden, færdigheder, ønsker og tanker om, samt planlægning, mål, opfølgning og løbende forbedringer af sikkerheden. Lumon koncernens principper for sikkerhed er, at hver eneste medarbejder forstår sit eget ansvar for sikkerheden. Ansvaret for at sikre sikkerheden i det daglige arbejde er delt mellem ledelse, arbejdsledere, medarbejdere, sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljø- og sundhedsorganisationen.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere altid er iført sikkerhedsudstyr og arbejder sikkert. Vi tillader ikke, at sikkerhedsspørgsmål ignoreres, og vi accepterer ikke risikotagning. Alle har en ansvar for at komme med kommentarer vedrørende sikkerheden og eliminere risikoen på vores anlæg.

Lumon koncernens aktiviteter i Finland er certificeret til OHSAS 18001 Arbejdsmiljø og sikkerhedstyringssystem (OSH). Arbejdsmiljø og sikkerhedstyringssystem (OHS) bruges til at styre OSH-risici og til at forbedre niveauet for OSH-aktiviteter. OSH-systemet sikrer en holistisk tilgang til og målrettet behandling af OHS og inkorporerer arbejdsmiljørelaterede sundheds- og sikkerhedsspørgsmål i de daglige aktiviteter.

Mål

  • En sikker og komfortabel arbejdsplads
  • Reduktion af arbejdsrelaterede ulykker (en arbejdsplads uden arbejdsulykker i år 2020)
  • Sygefravær vil forblive på et rimeligt niveau
  • Hvordan man undgår skader og uheld gennem træning