CO2-udledning

Altanglasinddækning tilbagebetaler sit CO2-udslip

Altanglasinddækning tilbagebetaler i gennemsnit sit CO2-udslip på blot 3 år 6 måneder. Det vil muligvis kun tage et par år til at reducere CO2-udslippet for boliger på permanent basis, hvis altanen er indrettet med glaspaneler. I henhold til Rambøll Finland Oy’s undersøgelse er tilbagebetalingstiden for udslip forårsaget af Lumon 5-type altanglassystemet under dets levecyklus 1,2 til 9,7 år - i gennemsnit  3 år og 6 måneder i Canada.

Den glasinddækkede altan vil give energibesparelser og i sidste ende et mindre CO2-udslip. Tilbagebetalingstiden refererer til den tid, der kræves for at disse emissionsbesparelser svarer til emissionerne genereret under produktets livscyklus. Efter dette, vil altanglasinddækningens nettoemissioner være negative, dvs. at der spares CO2-udslip.

Lumon er blevet opmærksom på energi- og miljøspørgsmål

Interessen for energibesparelser og bygningers CO2-udslip er steget i de senere år takket være den omfattende indførelse af energieffektivitetsdirektiver. Som et resultat af dette er virksomhederne blevet opmærksomme på problemet og har fået udført undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser af deres produkter.

Lumon Oy har været opmærksom på disse problematikker på et tidligt tidspunkt: en energibesparelsesundersøgelse blev gennemført i 2010, og en estimering af CO2-udslip i foråret 2012. Den tidligere undersøgelse afslørede, at altanglasinddækning sparer energi. Sidstnævnte undersøgelse viste, at produktet er også fordelagtigt med hensyn til CO2-udslip. På en måde var resultatet ingen overraskelse, da de vigtigste materialer i altanglasinddækninger, glas og aluminium, er helt genanvendelige. En anden fordel er det eksisterende og fungerende genbrugssystem. Disse materialer genanvendes allerede på nuværende tidspunkt,” opsummerer M.Sc. (Tech.) Kimmo Hilliaho, energispecialist og forskningsleder.

Udgangspunktet for undersøgelsen af CO2-udslip et 64 kvm stor højhuslejlighed i Tampere i Finland. Lejligheden er udstyret med et typisk Lumon 5-type altanglasinddækningssystem, der består af seks glasruder. Takket være glasinddækningen var eksempellejlighedens energibesparelser for vinteren 2009–2010 på samlet 4,6 kWh/m2/år, mens de i gennemsnit var 1,9–10,4 kWh/m2/år i Finland. Desuden behandler undersøgelse foretaget af Rambøll de miljøvenlige egenskaber ved Lumon-løsninger, når der bestemmes de punkter, der af fastlagt af den globalt kendte LEED miljøcertificering for egenskaber.