Hvordan køber man?

Den nemmeste måde at finde den bedste altaninddækning til dit hjem på, er ved at træffe en aftale med en af vores salgskonsulenter ved at ringe, skrive en e-mail eller kontakts os gennem vores website.

BESTIL EN GRATIS KONSULTATION

Vores konsultationer er gratis

Disse konsultationer udgør ikke en forpligtelse og er gratis. Vores salgskonsulent vil komme hjem til dig og opmåle din altan, demonstrere produktet og diskutere forskellige muligheder med dig.

FIND DIN LOKALE SALGSKONSULENT

Prisen på altanglas

Fordi altanglassystemet altid er skræddersyet til din specifikke altan, afhænger prisen af mange ting. Ved at bede om et gratis overslag og aftale et besøg for at vurdere stedet, vil du komme meget tættere på din drømmealtan.

Kontakt os via nedenstående link og find din lokale salgskonsulent. Vi vil med fornøjelse hjælpe dig på enhver måde vi har mulighed for.

BED OM ET OVERSLAG

Vi lytter

Lumon-konsulenter lytter opmærksomt til kunderne og deres ønsker. De ved hvordan de skal give et tilbud i overensstemmelse med kunden ønsker ud fra deres viden om produkterne og egen erfaring. Lumon-konsulenter vil tage stafetten op helt. De kender altanglassystemet som produkt og produktion fuldstændig.

Garanti

Garantien på altanglasinstallationer omfatter reparationer af fejl forårsaget af materialedefekter og produktionsfejl.  Garantien dækker det nødvendige reparationsarbejde inklusive materialer.

Garantibetingelser

Garantien kræver, at både køberen og sælgeren har accepteret leveringen. Hvis køberen ikke er til stede på opstillingsdagen og ikke har indgivet en reklamarion inden for syn (7) dage efter opstillingsdatoen, betragtes leveringen som accepteret, og garantiperioden løber fra denne dato.

Garantiperiode

Garantiperioden for opstillingsarbejdes er to (2) år og garantiperioden for materialedefekter og produktionsfejl i altanglasmaterialer er fem (5) år fra modtagelsen af arbejdet eller faktisk opstart.

Garantibegrænsninger

Garantien dækker ikke:

  • rengøring efter overdragelse af arbejdsresultatet eller den faktiske opstart
  • foranstaltninger, der træffes efter efterfølgende tilsmudsning af altanglasruder og de omkringliggende strukturer
  • hvis glasruder går i stykker på grund af andre fejl end fabrikationsfejl
  • hvis glasruder går i stykker på grund af forkert brug eller misbrug
  • justering, reparation og udskiftning af reservedele på grund af normal slitage, uagtsom brug af kunden eller beboeren, eller manglende overholdelse af brugsanvisningen
  • skader forårsaget af nedsynkning af strukturer, unormale stresspåvirkning af glasruder, pludselige uventede begivenheder eller naturkatastrofer, der påvirker produktet
  • ændringer, reparationer eller eftermontering gennemført uden producentens eller sælgers accept
  • tilbehør eller separate supplerende strukturer
  • tal, der kan være synlige på overfladen af de hærdede glasruder. Sæt ikke film af nogen art på ruder i hærdet glas. Hvis film er blevet eftermonteret på glasruderen, er Lumon ikke ansvarlig for skader eller omkostninger som følge af at produktet går i stykker eller falder ned. Hærdet glas fremstillet i henhold til EN 12150-1 og EN572-8

BED OM ET OVERSLAG