Strategie a klíčové údaje

 

V roce 2019 dosáhly příjmy společnosti Lumon 143 milionů eur.

Začátkem roku 2019 jsme zaměstnávali 1063 lidí.

Polovina příjmů společnosti Lumon pochází z vlastního balkonového zasklívacího systému, který vyvážíme do více než 20 zemí. Největšími importéry jsou Kanada, Španělsko, Švédsko, Německo, Francie, Norsko, Švýcarsko a Rusko.

Lumon má nejvyšší hodnocení – AAA

Společnosti Lumon Oy a Lumon Suomi Oy patří do nejvyšší třídy v klasifikaci s hodnocením AAA. Této úrovně klasifikace dosahuje pouze 3,5 % všech firem ve Finsku.

Co je AAA?

AAA je nejvyšší možný stupeň hodnocení přiřazovaný ratingovými agenturami. Emitent, který má hodnocení AAA, má výjimečný stupeň bonity a je schopen snadno plnit své finanční závazky.