Snadné používání

Používání našeho posuvného bezrámového zasklení je snadné, což je jedna z mnoha skvělých věcí, které jsou s ním spojené.

Skleněné tabule se snadno otevírají pomocí kliky, která je podobná klice dveří automobilu. Jakmile dojde k otevření, sklo se snadno posunuje a skládá u stěny. Všechny skleněné tabule lze odsunout do strany nebo mohou být ponechány otevřené jenom některé, aby byla zajištěna částečná ochrana.

Když jsou všechny skleněné tabule odsunuté stranou, lze je zajistit, aby se zabránilo v jejich pohybu a v nárazech účinkem větru. Dodávka zahrnuje zajišťovací pásku, která se upevňuje na zeď. Když jsou skleněné tabule otevřené, upevněte pásku na vnitřek krajního pásku poslední otevřené tabule. Dotáhněte ji přitažením, abyste zajistili, že tabule budou bezpečně zajištěné.
Jako příslušenství kliky je k dispozici také zámek s klíčem. Tento zámek poskytuje například doplňkovou ochranu pro rodiny s dětmi.

Zde si můžete stáhnout návod pro uživatele výrobků Lumon >>

Prohlédněte si, jak snadno se systém zasklení balkonů Lumon otevírá a zavírá